Zoek in de site...

Nieuw boek: Open grenzen, nieuwe uitdagingen

Datum bericht: 6 mei 2015

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de sociaal-demografische achtergrond van de migranten, hun vestigingsperspectief, de (schijn-) constructies in de tewerkstelling van MOE-landers, in- en uitsluiting, discriminatie en beeldvorming, de wisselwerking tussen verblijfsrecht en de toegang tot de sociale zekerheid, de toegang van MOE-landers tot huisvesting en/of onderwijs en het overheidsbeleid ten aanzien van MOE-landers: kansen en beperkingen. Bij dit laatste onderwerp wordt ingezoomd op een lokale aanpak van vestiging en positieverwerving alsook op het beleid zoals dat gezamenlijk vanuit de Europese Unie en de nationale Nederlandse overheid vorm wordt gegeven.

Met woord vooraf door Roel Fernhout van het Centrum voor Migratierecht Nijmegen.

Het boek is uitgegeven door de Amsterdam University Press en is hier verkrijgbaar.


Open grenzen, nieuwe uitdagingen