Zoek in de site...

Nieuw boek van Sandra Mantu, Paul Minderhoud en Elspeth Guild

Datum bericht: 23 april 2020

eucitizensOnlangs is het nieuwe boek 'EU Citizenship and Free Movement Rights: Taking Supranational Citizenship Seriously' verschenen. Dit werk komt van de hand van universitair docent Europees migratierecht Sandra Mantu, universitair hoofddocent Rechtssociologie & Migratierecht Paul Minderhoud en emeritus hoogleraar Migratierecht Elspeth Guild.

Deze uitgave gaat in op hoe het EU-burgerschap de status van het het burgerschap op een onverwachte manier reconstrueert. Het EU-burgerschap kan noch omschreven worden als burgerstatus in nationale zin, noch als een immigratiestatus. Dit boek gaat in op de spanningen in de poging het EU-burgerschap als supranationale status te duiden in relatie met familiehereniging, sociale rechten en uitzetting. Het laat zien dat, terwijl gebeurtenissen zoals Brexit het belang van EU-burgerschap benadrukken, de constructie van een supranationaal burgerschap een lopende zaak blijft met oog op non-discriminatie en gelijkheid. Het vraagt de inspanning van alle betrokken actoren: instituten, de uitvoerende macht, gerechtshoven en burgers.