Zoek in de site...

Nieuw Boek: Tijd en Asiel

Datum bericht: 22 oktober 2011

Op 21 oktober verscheen de wetenschappelijke bundel ter gelegenheid van 60 jaar Vluchtelingenverdrag:

Tijd en Asiel

onder redactie van Ashley Terlouw en Karin Zwaan

In deze bundel geschreven ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Vluchtelingenverdrag, hebben verschillende auteurs zich gebogen over de betekenis van tijd in het asiel- en vluchtelingenrecht. De auteurs zijn activisten van het eerste uur, juristen, historici, sociale wetenschappers en medewerkers van maatschappelijke organisaties. De bijdragen zijn ondergebracht in vijf deel-onderwerpen:

  • Verleden, heden en toekomst
  • Wachten in opvang en detentie
  • Asielprocedure: hollen of stilstaan?
  • Tijdelijk en langdurig
  • Opbouw of verlies van recht door tijdsverloop

De tijd verstrijkt, elk uur duurt even lang, maar de tijdsbeleving loopt daarmee niet synchroon. De tijd is te kort voor wie haastig moet vluchten, of voor wie wacht op documenten om zijn asielrelaas te onderbouwen. De tijd is te lang voor de vluchtelingen die tiens soms twintig jaar doorbrengen in tentenkampen in de regio's van brandhaarden en de tijds is te lang voor asielzoekers die eindeloos wachten op de behandeling van hun asielverzoek.

Wat betekent tijd voor het asielrecht en onze visie daarop, voor asielzoekers zelf, voor hun opvang? De tijdgeest is veranderd, wij zijn in zestig jaar veranderd. Ook het vluchtelingenrecht is veranderlijk want zoals alle recht is ook vluchtelingenrecht een 'living instrument'. Maar het Vluchtelingenverdrag blijft onverminderd actueel voor mensen die hun land van herkomst zijn ontvlucht en bescherming zoeken in een land van toevlucht.

Inhoudsopgave boek:

NEEM DE TIJD 1
VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST
Anita Böcker & Tetty Havinga
Een eeuw opvang van Europese oorlogsvluchtelingen in Nederland
7
Kees Bleichrodt & Genius Saeculi.
Zestig jaar toelating en opvang van vluchtelingen-studenten in
Nederland
27
Marlou Schrover & Tycho Walaart
Zestig jaar Vluchtelingenverdrag: vrees voor vervolging, vrees voor
deining
41
Kees Groenendijk
Kunnen Unieburgers nog vluchten?
Bescherming van Roma door het Vluchtelingenverdrag en het vrij
verkeer in de EU
59
Roswitha Weiler & Myrthe Wijnkoop
Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd.
60 jaar vluchtelingenbescherming en de Nederlandse praktijk
81
WACHTTIJD; IN OPVANG OF DETENTIE
René Bruin
Het leven voor onbepaalde tijd stil gezet.
Over langdurige opvangsituaties
113
Adriana van Dooijeweert
Zinvolle tijdsbesteding
123
Annemarie Busser
Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd
131
ASIELPROCEDURES, HOLLEN OF STILSTAAN
Anjo Hekman
De tijd staat stil
153
Dana Baldinger
Bewijs door de tijd.
Van voordeel van de twijfel naar concrete bewijsregels voor de
nationale rechter
165
Tineke Strik
Het Europese streven naar een uniforme asielprocedure:
de processie van Echternach
187
Karin Zwaan
De contra-expertise in de asielprocedure: een gebrek aan tijd?
209
Ashley Terlouw
Van 48 uur naar 8 dagen plus 1.
Rechtshulp aan asielzoekers onder tijdsdruk
227
TIJDELIJK EN LANGDURIG
Karina Franssen
De verhouding tussen de Tijdelijke beschermingsrichtlijn en het
Vluchtelingenverdrag
249
Carolus Grütters
De hoogste tijd.
Over de aantallen asielzoekers en niet bestaande fenomenen als
aanzuigende werking
263
Roel Fernhout & Ries Wever
Langverblijvende vluchtelingen in de EU.
Tijd voor gelijke behandeling

287
OPBOUW OF VERLIES VAN RECHT DOOR TIJDSVERLOOP

Peter Rodrigues
Knelpunten voor alleenstaande minderjarige asielzoekers:
tijd voor een oplossing

307
Hemme Battjes
Dan past u zich maar aan.
Sur place-vluchtelingschap en de accommodatie-eis bij verwesterde
vrouwen en bekeerlingen
321
Martijn Stronks
Tijd, identiteit en narrativiteit, of hoe te verwesteren in Nederland
335
SLOTBESCHOUWING 349


Tijd en Asiel