Zoek in de site...

Nieuw bij European Law School: traject ‘Juridisch vertalen’

Datum bericht: 16 juli 2019

Vanaf het collegejaar 2019-2020 introduceert de Nijmeegse rechtenfaculteit het traject ‘Juridisch vertalen’. Dit traject wordt ingepast bij de bacheloropleiding European Law School. In dit traject leren studenten om Franse teksten, die worden gebruikt voor het recht van de Europese Unie, te vertalen.

Bij het Hof van Justitie en andere EU-instellingen is er grote behoefte aan Nederlandse juristen die deze teksten kunnen vertalen. De faculteit wil studenten die een baan bij de EU ambiëren alvast de kans geven zich deze vaardigheid eigen te maken. Dat maakt hen een aantrekkelijke optie wanneer zij sollicitatietrajecten bij EU-onderdelen ingaan.

Het traject Juridisch vertalen betreft twee vakken: Taalverwerving Frans (5 EC) en Juridisch vertalen Frans-Nederlands (5 EC). De inpassing in het programma vindt plaats door 5 EC in mindering te brengen op de vakken Staatsrecht, Bestuurs(proces)recht II en Straf(proces)recht en 5 EC op het vak Fundamental Rights in Europe. Door de inpassing op deze manier vorm te geven, wordt er nog steeds voldaan aan de eisen van het Convenant civiel effect. Bekijk hier het volledige studieprogramma van de bacheloropleiding.

Studenten kunnen er overigens ook voor kiezen om de hiervoor genoemde vakken voor de volledige studielast te volgen en daardoor niets te missen van het reguliere programma.

In het traject is plaats voor 15 studenten. Wanneer niet alle beschikbare plaatsen vervuld zijn, kunnen ook studenten van andere universitaire juridische opleidingen deelnemen. Geïnteresseerde studenten kunnen zich aanmelden voor deze vakken in Osiris. Voor meer informatie kunt u na 9 augustus contact opnemen met Lize Glas.