Zoek in de site...

‘Orde in de openbare orde’ verschenen in Serie SteR

Datum bericht: 7 juli 2017

In juli 2017 verscheen het boek Orde in de openbare orde van onder meer universitair hoofddocenten Staatsrecht Rian de Jong en Hansko Broeksteeg. Het boek vormt het 33e deel van de Serie Staat en Recht en is een bewerking van het in januari verschenen WODC-onderzoek.

In de afgelopen decennia is het aantal openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester sterk gegroeid. In de praktijk, politiek en wetenschap wordt echter ook al geruime tijd discussie gevoerd over de noodzaak en gevolgen ervan. In Orde in de openbare orde zijn alle ontwikkelingen en bevoegdheden in kaart gebracht met als doel de overzichtelijkheid en toepasbaarheid van het openbare-orderecht te verbeteren.

Openbare-ordebevoegdheden van burgemeesters

Het boek bespreekt allereerst het doel en de ontwikkeling van de bevoegdheden van de burgemeester. De nadruk ligt daarbij op de Gemeentewet. Daarna is de ontwikkeling van het burgemeestersambt in kaart gebracht om de vraag te beantwoorden hoe de bevoegdheden voor ordehandhaving over de verschillende gemeentelijke ambten verdeeld moeten worden. Tot slot worden de scenario’s voor het systematiseren van de openbare-ordebevoegdheden behandeld. Daarbij komt onder meer aan bod wat de juridische en praktische gevolgen zijn als de wetgever het openbare-orderecht in een afzonderlijke wet zou regelen.

Auteurs

orde-in-de-openbare-orde-ster-2017-150Naast Rian de Jong en Hansko Broeksteeg van de Nijmeegse rechtenfaculteit namen de volgende onderzoekers van de Universiteit Utrecht deel aan het omvangrijke onderzoek: prof. mr. Henk Kummeling (projectleider), prof. mr. Remco Nehmelman, mr. dr. Imelda Tappeiner, dr. Wytze van der Woude en mr. Wouter Zorg.

Meer informatie en online bestellen.