Zoek in de site...

Paul Bovend'Eert ontvangt koninklijke onderscheiding

Datum bericht: 24 april 2020

Hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend'Eert is geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bovend'Eert ontving op vrijdag 24 april een telefoontje van de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, met de mededeling dat hij een koninklijke onderscheiding ontving vanwege zijn uitzonderlijke wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten. De onderscheiding wordt op een nader te bepalen moment uitgereikt.

Paul Bovend’Eert zet zijn wetenschappelijke expertise op het terrein van het staatsrecht in voor maatschappelijk relevante onderwerpen. Hij mengt zich in het publieke debat over lastige staatsrechtelijke thema’s en maakte deel uit van commissies waarbij een wetenschappelijke beoordeling van het staatkundige proces een maatschappelijk belang dient. Zo verrichtte hij op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de kabinetsformaties van 2017 en 2012  en was hij recent lid van het onderzoeksteam dat verslag uitbracht over het politiek en maatschappelijk gevoelige dossier van de grondwettelijke uitkering van de Koning.

Bovend’Eert is ook zeer betrokken bij de rechtenfaculteit en in het bijzonder begaan met de kwaliteit en de studeerbaarheid van het onderwijs. Het opleiden van kwalitatief goede juristen voor een sterke rechtsstaat is daarbij zijn doel. Tevens is hij geïnteresseerd in de rechtsstatelijke organisatie van het eiland Curaçao en in de rechtenfaculteit van de University of Curaçao. Ook toont hij zich een wetenschapper met grote toewijding voor de publieke zaak.