Zoek in de site...

Politieke rechters? | Lezingen door jurist Hansko Broeksteeg en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt

Datum bericht: 29 januari 2021

Zitten rechters steeds vaker op de stoel van de wetgever? De kritiek op de rol van de rechter neemt toe sinds de uitspraken in de Urgenda-, stikstof- en IS-vrouwenzaak. Trekken rechters steeds meer macht naar zich toe? Of doet de controlerende macht slechts zijn werk? Luister naar jurist Hansko Broeksteeg en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt en denk mee over de vraag of de verhouding tussen recht en politiek onder druk staat.

banner_politieke_rechters

Politieke zaken

Dat rechters steeds vaker in politiek vaarwater terechtkomen zou blijken uit een aantal recente rechtszaken rondom overheidsbeleid. Zo deed de rechter de uitspraak dat IS-vrouwen en hun kinderen terug mogen keren naar Nederland, tot onvrede van een aantal politieke partijen. In de Urgenda-uitspraak werd de overheid op basis van internationale afspraken op de vingers getikt over haar klimaatbeleid. Reden genoeg voor sommige politici om de rechter te verwijten het besturen van het land onnodig te belemmeren en zelfs de democratie uit te hollen. De rechter heeft immers besloten en de politicus zou zich daarbij neer moeten leggen.

Ongegronde kritiek

In hoeverre zijn de verwijten vanuit Den Haag terecht? Jurist Hansko Broeksteeg legt uit waarom de kritiek op de rechter meestal ongegrond is. Er kan volgens hem het een en ander aangemerkt worden op een uitspraak zoals in de Urgenda-zaak, maar dat is iets anders dan ‘op de stoel van de wetgever gaan zitten’. Kritiek uiten mag en politici hebben altijd de mogelijkheid om de wet aan te passen, maar moeten onder bepaalde omstandigheden ook terughoudend zijn. Daarnaast licht Broeksteeg toe waarom we waarde moeten hechten aan een instantie zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ook al slaat die de plank wel eens mis.

Verkiezingen

Het beperken van de invloed van de rechter is door sommige partijen opgenomen in het verkiezingsprogramma. Het ‘rechtstreeks en vergaand ingrijpen in democratisch genomen besluiten’ zou aangepakt moeten worden. Bepaalde verregaande voorstellen – zoals voorkomen dat stichtingen en verenigingen als Urgenda nog kunnen procederen – zijn inmiddels bijgesteld. Net als het voorstel dat Nederland uitspraken van het EHRM moet kunnen corrigeren. Maar het gevoel van wantrouwen tegenover de rechter is nog springlevend.

Debat over de rol van de rechter?

Betekent dit dat we een nieuw debat moeten voeren over de rol van de rechter? Rechtsfilosoof Ronald Tinnvelt vertelt dat het debat over het wezen en de grondslagen van de rechtsstaat onmisbaar is en in iedere tijd opnieuw gevoerd dient te worden. Hernieuwde reflectie over de plaats van de rechter in onze rechtsstaat is dus onvermijdelijk. Hij vertelt waarom de democratische rechtsstaat een moeilijke evenwichtsoefening is tussen recht en politiek, twee pijlers die elkaar enerzijds aanvullen en anderzijds op gespannen voet met elkaar kunnen staan.

Na hun lezingen gaan Hansko Broeksteeg en Ronald Tinnvelt in gesprek onder leiding van een wetenschapper van de Radboud Universiteit.

Over de sprekers

Hansko Broeksteeg is universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Hij doet onder andere onderzoek naar parlementair recht, politiek staatsrecht, (politieke) grondrechten.

Ronald Tinnevelt is hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de grondslagen en de kwetsbaarheid van de democratische rechtsstaat, in bijzonder de relatie tussen recht en democratie.

Deelname

Deze lezing kun je gratis online via een livestream bijwonen.
Schrijf je in en ontvang de reminder en de link naar de terugblik van deze livestream in je mailbox.

Als de coronamaatregelen het toelaten zal er ook een beperkt aantal deelnemers in de zaal aanwezig kunnen zijn. Op dit moment is daar nog geen zicht op.