Zoek in de site...

Promotie Marc Veenbrink: 'Strafrechtelijke waarborgen in het mededingingsrecht?'

Datum bericht: 2 juli 2019

VeenbrinkConcurrentie tussen bedrijven is goed voor consumentenwelvaart in de Europese Unie. Om deze concurrentie te waarborgen zijn er de mededingingsregels. Deze regels worden door nationale mededingingsautoriteiten en de Europese Commissie gehandhaafd. De rechtswaarborgen staan in mededingingsrechtelijke procedures vaak ter discussie. De rechters zijn door de (Unie)wetgever aan hun lot overgelaten, wanneer het gaat om het ontwikkelen van de waarborgen in deze procedures. Marc Veenbrink onderzocht of rechters inspiratie halen uit het strafrecht wanneer zij in (administratieve) mededingingsrechtelijke procedures de rechtswaarborgen moeten ontwikkelen. Hij promoveert op woensdag 3 juli.

Veenbrink komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat de Unierechters en de rechters uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk bijna geen inspiratie halen uit het strafrecht. De waarborgen in deze procedures zijn wel veelal vergelijkbaar met de waarborgen die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als ondergrens stelt in strafrechtelijke procedures. De wetgever wordt in dit onderzoek opgeroepen om een meer coherent systeem van waarborgen te ontwikkelen.

Over de promovendus

Marc Veenbrink studeerde in 2012 af aan de Radboud Universiteit en trad daarna in dienst bij dezelfde universiteit als junior docent Europees recht. Veenbrink is per 1 januari 2019 universitair docent Europees recht aan de Radboud Universiteit.