Zoek in de site...

Publicatie rapport ‘Recht vinden bij de rechtbank, lessen uit de kinderopvangtoeslagenaffaire’

Datum bericht: 12 oktober 2021

Hoogleraar Rechtssociologie Ashley Terlouw en docent Migratierecht Karen Geertsema waren als externe adviseurs betrokken bij de reflectie van bestuursrechters. Vrijdag 8 oktober 2021 werd het rapport 'Recht vinden bij de rechtsbank, lessen uit de kinderopvangtoeslagenaffaire' gepubliceerd.

Nadat de parlementaire ondervragingscommissie in het rapport ‘ongekend onrecht’ concludeerde dat de bestuursrechtspraak zijn functie van individuele rechtsbescherming heeft veronachtzaamd, stelde het landelijk overlegorgaan van bestuursrechters een werkgroep in om te reflecteren op hoe bestuursrechters in kinderopvangtoeslagzaken hebben gehandeld. Ashley Terlouw en Karen Geertsema namen als externe adviseurs zitting in deze werkgroep. De werkgroep vroeg meer dan 100 rechters en juridisch medewerkers naar hun ervaringen en hun visie op de toekomst. Ook werd gesproken met betrokken ouders, advocaten en medewerkers van de Belastingdienst. Daarnaast zijn rechterlijke uitspraken uit de periode van 2010 tot en met 2019 uitgebreid geanalyseerd.

Op 8 oktober 2021 werd het rapport ‘Recht vinden bij de rechtbank. Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken’ gepubliceerd met daarin de bevindingen van de werkgroep.

Recht vinden bij de rechtbank

In het rapport is te lezen dat bestuursrechters regelmatig worstelden met het doen van een gevoelsmatig strenge uitspraak en de heersende jurisprudentie van de Raad van State, de hoogste bestuursrechters. De meeste rechters wilden ouders geen valse hoop bieden door af te wijken van de hoogste rechter, en in het belang van de rechtseenheid. De werkgroep concludeert dat bij zaken waar voor burgers grote belangen op het spel staan en onevenredig negatieve gevolgen dreigen – zoals bij de toeslagenaffaire – rechters in eerste aanleg meer gewicht moeten toekennen aan de rechtsbescherming van het individu dan aan het waarborgen van de rechtseenheid en rechtszekerheid. Ook beveelt de werkgroep aan dat meer overleg en tegenspraak plaatsvindt binnen de rechterlijke macht. Binnen rechtbanken, bijvoorbeeld met juridische medewerkers, tussen rechtbanken onderling en tussen rechtbanken en de Raad van State.

De bestuursrechters hebben met dit rapport en de zelfreflectie laten zien hun eigen rol onder ogen te zien en hiervan te willen leren.

Meer weten? Neem dan contact op met: