Zoek in de site...

Radboud Universiteit en Universiteit Leiden onderzoeken etnisch profileren

Datum bericht: 15 oktober 2021

Een interdisciplinair onderzoeksteam van de Radboud Universiteit en Universiteit Leiden gaat zich buigen over de vraag wat er op basis van nationaal en internationaal onderzoek nou eigenlijk bekend is over etnisch profileren door de politie. De onderzoeksgroep staat onder leiding van hoogleraar Criminologie Masja van Meeteren (Radboud Universiteit & Universiteit Leiden), antropoloog Paul Mutsaers (Radboud Universiteit) en rechtssociologe Maartje van der Woude (Universiteit Leiden). Het onderzoek vindt plaats op verzoek van het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Etnisch profileren is de afgelopen jaren in toenemende mate onderwerp geworden van publiek en politiek debat. Incidenten tussen politieorganisaties en burgers in binnen- en buitenland hebben hier sterk aan bijgedragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wereldwijde Black Lives Matter protesten naar aanleiding van de moord op gekleurde Amerikaan George Floyd, maar ook aan de recente uitspraak in de rechtszaak tegen de Koninklijke Marechaussee. De rechter bepaalde hier dat het de Koninklijke Marechaussee is toegestaan om bij het vreemdelingentoezicht etnisch te profileren. Het debat over etnisch profileren wordt soms vooral principieel en/of juridisch gevoerd. Deze benaderingen geven weinig handvatten voor de praktijk en dragen het risico in zich dat een algehele veroordeling van politiewerk op de loer ligt. Wetenschappelijk gezien, maar ook met het oog op beleid, is het van belang preciezer te kijken, zowel naar empirie als naar de context waarin beslissingen worden genomen en complex politiewerk moet worden uitgevoerd.

Het team bestaat – buiten de genoemde trekkers – uit Joanne van der Leun (Universiteit Leiden), Ieke de Vries (Universiteit Leiden), Renze Salet (Radboud Universeit) en Ashley Terlouw (Radboud University). Zij voeren een systematische literatuuranalyse uit van het (inter)nationale onderzoek naar etnisch profileren door de politie. Op basis daarvan schetsen zij een state of the art overzicht van de kennis over dit fenomeen en dragen zij bij aan toepasbare kennis die past bij de Nederlandse context en bij het karakter van het Nederlandse politiewerk.

Het onderzoek start op 1 november 2021 en kent een looptijd van 16 maanden.