Zoek in de site...

Simon Tans presenteert factsheet over Wereldhandelsorganisatie aan Tweede Kamercommissie

Datum bericht: 10 november 2021

Foto Tans KohlOnlangs presenteerden universitair docent Europees en Internationaal recht Simon Tans en universitair hoofddocent Internationale economie Tristan Kohl (Rijksuniversiteit Groningen) het factsheet Nederland en de (hervorming van de) Wereldhandelsorganisatie tijdens een bijeenkomst van de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De commissie gaf Tans en Kohl de opdracht de belangen van Nederland met betrekking tot het functioneren van de Wereldhandelsorganisatie in kaart te brengen. Ook wilden zij kennis vergaren over de gevolgen van de crisis binnen deze internationale organisatie op de huidige Nederlandse handelspraktijk. Tans en Kohl hebben deze vragen beantwoord in een overzichtelijk factsheet. Tevens tonen zij welke aspecten van belang zijn voor Nederland bij het proces van hervorming van de Wereldhandelsorganisatie en welke alternatieven er zijn wanneer deze hervorming niet tot stand komt. Simon Tans en Tristan Kohl schreven hun factsheet met medewerking van hoogleraar Internationaal en Europees recht Henri de Waele.

Vanuit interdisciplinair economisch en handelsrechtperspectief betogen Kohl en Tans het belang van een multilaterale handelsorganisatie, in het bijzonder voor een open handelseconomie als Nederland. Zij benadrukken dat de impasse binnen de Wereldhandelsorganisatie niets afdoet aan alles wat reeds bereikt is in 70 jaar. Deze impasse was het gevolg van het niet benoemen van arbiters voor het Beroepsorgaan, en het instellen van tarieven op de handel in aluminium en staal door de Verenigde Staten. Onderhandelingen binnen een internationale organisatie met 164 leden met zeer uiteenlopende ideeën en economieën vergen juist geduld en een terugkeer naar de onderhandelingstafel. Zij wijzen onder meer op het succes van deze organisatie om de gevolgen van de financiële crisis van 2008 en de daaruit voortvloeiende reflex tot protectionisme van vele landen te beperken. Hetzelfde geldt voor de negatieve effecten op de wereldhandel ten gevolge van de coronacrisis.

Daarnaast trekken Tans en Kohl de conclusie dat er geen alternatief is voor regulering van de handel op mondiale schaal. De huidige trend naar het reguleren van handel via bilaterale vrijhandelsverdragen is enkel te zien als een nuttige ontwikkeling naast de Wereldhandelsorganisatie. Dit om fragmentatie van de regels en bijbehorende onzekerheid en een verlies aan transparantie voor internationale handel tegen te gaan. Tenslotte wijzen Kohl en Tans op het cruciale belang van een rules based system in internationale handel ten opzichte van een power based bilateraal netwerk van vrijhandelsverdragen. Om ontwikkelingslanden de mogelijkheid te geven industrieën zo op te bouwen dat rekening wordt gehouden met sociale rechten en duurzaamheidsaspecten is een multilateraal handelssysteem cruciaal.