Zoek in de site...

Sjarai Lestrade publiceert rapport in opdracht van WODC

Datum bericht: 19 november 2021

290487Universitair hoofddocent Straf(proces)recht en SteR-onderzoeker Sjarai Lestrade publiceerde onlangs een rapport over de rol en positie van het OM als justitiële autoriteit in het Europees strafrecht. Lestrade verrichtte dit onderzoek samen met Leidse collega’s Jannemieke Ouwerkerk, Kelly Pitcher, Jan Crijns en Jeroen ten Voorde in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoek sluit aan bij de bestaande samenwerking met de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht binnen het sectorplanspeerpunt Conflictoplossende Instituties.

De huidige rol en positie van het Openbaar Ministerie bij EU-samenwerking in strafzaken voldoet niet aan de vereisten die het Hof van Justitie van de EU in zijn rechtspraak heeft gesteld. Daarom mag het OM voorlopig niet meer beslissen over de uitvaardiging en uitvoering van Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s). Lestrade en collega’s voerden een verkenning uit van de structurele mogelijkheden om het Openbaar Ministerie toch bevoegdheden toe te kennen in deze zaken.

De onderzoekers constateren dat de meest duurzame oplossing is om sommige taken in Europees verband door te schuiven naar de rechter of dat beslissingen van het OM eerst door de rechter worden beoordeeld. Volgens de onderzoekers is er principieel weinig op tegen om deze beslissingen bij de rechter te leggen. Een EAB kan namelijk een forse inbreuk op de vrijheid van individuen met zich brengen. Als nadeel noemen de onderzoekers dat deze werkwijze kan leiden tot vertraging en tot nog meer werkdruk bij de rechterlijke macht.

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor de verdere discussie over de rol en de positie van het OM bij de EU-samenwerking in strafzaken. Lees het volledige rapport.