Zoek in de site...

Sonja Meijer benoemd tot hoogleraar Penitentiair recht

Datum bericht: 16 april 2020

Sonja Meijer is benoemd tot hoogleraar Penitentiair recht aan de Radboud Universiteit met ingang van 1 maart 2020. Ze zal haar hoogleraarschap van één dag per week vervullen naast haar werkzaamheden als universitair docent straf(proces)recht bij de afdeling strafrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het penitentiair recht geeft regels voor het opleggen en tenuitvoerleggen van strafrechtelijke sancties en maatregelen en het behartigt de rechtspositie van gestraften. Sonja Meijer is gespecialiseerd op het gebied van: strafdoelen, de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, in het bijzonder de levenslange gevangenisstraf en de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel, detentierecht en de bijkomende gevolgen van de straf, zoals de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Sonja Meijer (1980) behaalde in 2003 haar studie Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht en privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2010 promoveerde ze aan Tilburg University op de dissertatie 'Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging', waarin ze de taak en positie van het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde strafrechtelijke sancties vanuit constitutioneel en strafrechtsdogmatisch perspectief schetste.

Na haar promotie werkte ze als universitair docent straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2016 verbleef ze als visiting scholar bij het Institute of Criminology, Centre for Penal Theory and Penal Ethics van Cambridge University.

Meijer was co-auteur van de onlangs gepubliceerde bundel 'Fundamental Rights and Legal Consequences of Criminal Conviction', met diverse internationale bijdragen over de gevolgen van strafrechtelijke veroordelingen voor fundamentele rechten van veroordeelden.
Zij was projectleider van een onlangs gepubliceerd WODC-onderzoek naar de vraag of het schenden van bijzondere voorwaarden en het elektronisch toezicht en het ontsnappen uit detentie strafbaar dient te worden gesteld (Meijer e.a., De zucht naar vrijheid, Den Haag: WODC 2019).

Sonja Meijer is voorts raadslid van de afdeling Advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank Amsterdam.
Aan de Radboud Universiteit zal ze binnen de vaksectie Strafrecht & Criminologie onderzoek doen en onderwijs geven op het gebied van het penitentiair recht.

Contact

S.Meijer@jur.ru.nl