Zoek in de site...

SteR-promovendi geven posterpresentatie bij VAR Vereniging voor Bestuursrecht

Datum bericht: 24 mei 2022

Op vrijdag 20 mei hebben SteR-promovendi Claire Seijsener, Mariëlle Rog en Manon Hermans een poster over hun promotieonderzoek gepresenteerd op de Jaarvergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht. Het was voor hen een mooie gelegenheid om te vertellen over het onderzoek en van gedachten te wisselen met de leden van de VAR.

Het onderzoek van Claire Seijsener ziet op versnelling van bestuursrechtelijke procedures door het overslaan van instanties. Claire onderzoekt of de instrumenten rechtstreeks beroep, bestuurlijke lus en judiciële lus het beoogde effect sorteren in de bestuurs(proces)rechtelijke praktijk en in hoeverre het overslaan van instanties van invloed is op algemene rechtsstatelijke uitgangspunten. Bekijk de poster (pdf, 319 kB).

Mariëlle Rog onderzoekt de plaats en functie van partijautonomie bij de feitenvaststelling door de bestuursrechter. De vraag is of de bestuursrechter de regel volgt dat hetgeen onbetwist is door partijen, als vaststaand feit wordt beschouwd. Mariëlle probeert deze vraag te beantwoorden door uitgebreid jurisprudentieonderzoek van de bestuursrechters in eerste aanleg. Bekijk de poster (pdf, 629 kB).

Het onderzoek van Manon Hermans gaat over de werking van het b-orgaanbegrip (artikel 1:1 lid 1 onder b Awb) als subjectbegrip van in het algemene bestuursrecht. Hierbij is ten eerste de vraag hoe het begrip b-orgaan wordt ingevuld. Bij deze invulling speelt het besluitbegrip (artikel 1:3 Awb) een grote rol. Manon onderzoekt hoe de koppeling aan het besluitbegrip de werking van het b-orgaanbegrip als subjectbegrip van het algemene bestuursrecht beïnvloedt. Bekijk de poster (pdf, 87 kB).

Vragen, opmerkingen en tips over het onderzoek zijn altijd welkom. Neem gerust contact op:

Claire Seijsener: claire.seijsener@ru.nl

Mariëlle Rog: marielle.rog@ru.nl

Manon Hermans: manon.hermans@ru.nl