Zoek in de site...

Tesseltje de Lange benoemd tot hoogleraar Europees Migratierecht

Datum bericht: 4 september 2019

Tesseltje de Lange is benoemd tot hoogleraar Europees Migratierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit met ingang van 1 september 2019.

Lange, Tesseltje deTesseltje de Lange (Ruurlo 1970), studeerde immigratierecht en vennootschapsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en werkte enkele jaren als immigratieadvocaat in Amsterdam, als bedrijfsjurist bij een ict-bedrijf en als rechter-plaatsvervanger bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbank Amsterdam. In 2007 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit op het proefschrift: ‘Staat, markt en migrant. De regulering van arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006’.

Toelatingsregimes

Aansluitend werd De Lange in 2008 aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot universitair docent Staats- en bestuursrecht, met de focus op Europees- en Nederlands migratie- en integratierecht. Hier deed ze onder meer onderzoek naar Europese en nationale toelatingsregimes voor economische migratie, de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling van vreemdelingen en arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen en migranten.
Van 2014-2017 was zij parttime verbonden aan de Universiteit Tilburg voor een onderzoek naar een eerlijke arbeidsmarkt voor (illegaal tewerkgestelde) migranten van binnen en buiten de EU. Op dit moment rondt zij een rapport af over de ervaringen van ondernemende migranten en vluchtelingen met de regulering van migratie- en integratie in Nederland. De Lange is sinds 2012 en vanaf 2017 als plaatsvervangend voorzitter, lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en verantwoordelijk voor beleids- en wetsadviezen inzake migratievraagstukken aan kabinet en parlement.

Migratievraagstukken in de rechtspraktijk

Aan de Radboud Universiteit zal De Lange leiding gaan geven aan het Centrum voor Migratierecht, Jean Monnet Centre of Excellence, vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht. Het Centrum voor Migratierecht staat voor interdisciplinaire samenwerking, heeft een internationale oriëntatie en legt de nadruk op de relatie tussen internationale ontwikkelingen en de nationale rechtspraktijk. Die uitgangspunten zal De Lange ook uitdragen en de samenwerking zoeken met onder meer het onderzoekcentrum voor Staat en Recht en met het brede faculteitoverstijgende netwerk van migratieonderzoekers. De Lange laat haar studenten graag werken aan migratierechtvraagstukken uit de rechtspraktijk, bijvoorbeeld in clinics. In de komende jaren wil zij zich verder richten op onderzoek naar de Europese regulering van economische migratie en integratie, en de gevolgen daarvan op mondiaal en lokaal niveau.

Meer weten? Neem contact op met