Zoek in de site...

Trouble in de Trias: wankelt de positie van de rechter in de trias politica?

Datum bericht: 29 maart 2021

De aloude discussie over de rol van de rechter in de trias politica laaide recent weer in volle hevigheid op. Afgelopen donderdag verscheen bij Ars Aequi het boek Trouble in de Trias -  Bijdragen over de verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten. Deze bundel staat onder mederedactie van docent Algemene rechtswetenschap Rowin Jansen en bevat onder meer bijdragen van Nijmeegse juristen als Henri de Waele, Paul Bovend’Eert, Hansko Broeksteeg, Ronald Tinnevelt en Roel Schutgens.

De bundel Trouble in de Trias bevat een selectie van geactualiseerde Ars Aequi-bijdragen uit de afgelopen jaargangen over de theorie en de praktijk van de machtenscheidingsleer. Achtereenvolgens staan de veranderende rechtsstatelijke context, het veranderende politieke krachtenveld en de veranderende rol van de rechter centraal. Enkele voorname experts uit het juridische werkveld droegen bij aan deze bundel: zo bevat het een bijdrage van voormalig Minister van Justitie Winnie Sorgdrager en schreef vicepresident van de Hoge Raad Martijn Polak een voorwoord.

De verhoudingen in de trias politica, en in het bijzonder de positie van de rechter, staan de laatste tijd regelmatig ter discussie. In 2020 besteedde Ars Aequi met een themanummer al uitgebreid aandacht aan ‘de rechter in de trias politica’ en recentelijk gaven Ronald Tinnevelt en Hansko Broeksteeg een Radboud Reflects-lezing over ‘Politieke Rechters’.