Zoek in de site...

Twee onderzoeksprogramma's SteR gehonoreerd voor ZonMW COVID-19 Programma

Datum bericht: 25 augustus 2020

In het kader van het ZonMW COVID-19-Programma zijn zojuist twee grote projectaanvragen gehonoreerd. SteR-onderzoekers Ashley Terlouw, Marieke Dubelaar, Lize Glas en Marijke ter Voert zullen binnenkort participeren in het project ‘De impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtszoekenden’, tezamen met collega’s van de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Anita Bocker, Sandra Mantu en Tesseltje de Lange nemen deel aan ‘Migranten in de frontlinie. De effecten van COVID-19-maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren’, een initiatief van het RUNOMI.

Deze projecten vallen binnen het aandachtsgebied ‘Maatschappelijke Dynamiek’ en pogen bij te dragen aan de wetenschappelijke kennisvermeerdering over de maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van (maatregelen in het kader van) gezondheidscrises. Wij wensen de betrokken onderzoekers veel succes en wijsheid bij de projectuitvoering!