Zoek in de site...

Programmatrekkers en coördinator

Programmatrekkers

Raymond Schlössels, vaksectie Bestuursrecht

Raymond Schlössels is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en hoofd van de vaksectie Bestuursrecht. Hij is deskundig op het terrein van het algemeen bestuursrecht, het bestuursprocesrecht, het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid en het overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Joost Sillen, vaksectie Staatsrecht

Joost Sillen is universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht. Zijn onderzoek richt zich met name op de plaats van de rechter in het staatsbestel, het politiek staatsrecht, en op staatsrechtelijke methoden, waaronder rechtsvergelijking.

Ronald Tinnevelt, vaksectie Rechtsfilosofie

Ronald Tinnevelt is hoogleraar Rechtsfilosofie en hoofd van de gelijknamige vaksectie. Zijn onderzoeksinteressen betreffen de grondslagen en kwetsbaarheid van de democratische rechtsstaat – specifiek de relatie tussen recht en democratie - en vraagstukken van mondiale rechtvaardigheid.

Coördinator

Emilia Steendam Visser, vaksectie Algemene rechtswetenschap

Emilia Steendam Visser is promovenda en docent bij de vaksectie Algemene rechtswetenschap. Haar promotieonderzoek richt zich op de overheidsaansprakelijkheid voor de inzet van de Nederlandse krijgsmacht.