Zoek in de site...

Migratie & burgerschap

Dit programma ziet op de bestudering van een thematisch deel van het publiekrecht, namelijk het migratierecht, in de ruimste zin des woords. Naast het nationale, communautaire en internationale vreemdelingen- en asielrecht worden binnen het programma juridische vraagstukken bestudeerd die de veelkleurige maatschappelijke problematiek rondom het verschijnsel migratie en de positie van minderheden raken. Het programma Migratie en burgerschap wordt uitgevoerd door het ‘Centrum voor Migratierecht’, dat recent voor een tweede maal werd onderscheiden als Jean Monnet Centre of Excellence. (trekkers: prof.mr. Tesseltje de Lange en prof.mr. Paul Minderhoud)

Een groot deel van het onderzoek binnen dit deelprogramma richt zich op de volgende thema’s en geclusterd onder:

  • Externalisering van migratiebeleid
  • Arbeidsmigratie
  • Handelsverdragen & migratie

Medewerkers

Anita Böcker

Universitair hoofddocent Rechtssociologie

Mary Dickson

Promovenda Internationaal en Europees recht; Rechtssociologie en Migratierecht

Roel Fernhout

Emeritus hoogleraar Rechtssociologie en Migratierecht

Karen Geertsema

Docent Rechtssociologie en Migratierecht

Kees Groenendijk

Emeritus hoogleraar Rechtssociologie en Migratierecht

Carolus Grütters

Onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht

Maartje Krabbe

Universitair docent Algemene rechtswetenschap

Tesseltje de Lange

Hoogleraar Europees migratierecht

Sandra Mantu

Universitair docent Rechtssociologie en Migratierecht

Masja van Meeteren

Hoogleraar Criminologie

Paul Minderhoud

Universitair hoofddocent Rechtssociologie en Migratierecht

Kris van der Pas

Promovenda Rechtssociologie en Migratierecht

Pas, Kris van der

Amélie Poméon

Promovenda Rechtssociologie en Migratierecht

Annick Pijnenburg

Docent Internationaal en Europees recht

Eva Rieter

Universitair docent Internationaal en Europees recht

Iris Sportel

Universitair docent Rechtssociologie en Migratierecht

Tineke Strik

Bijzonder hoogleraar Burgerschap en Migratierecht

Ashley Terlouw

Hoogleraar Rechtssociologie

Terlouw

Karin Zwaan

Universitair hoofddocent Rechtssociologie en Migratierecht

Zwaan