Afgeronde projecten

Conflictoplossing: Het domein van rechters? Een vergelijkende studie naar rechterlijke en alternatieve conflictoplossing in verschillende rechtsgebieden

In augustus 2021 is bij Wolters Kluwer het boek Conflictoplossing: Het domein van rechters? Een vergelijkende studie naar rechterlijke en alternatieve conflictoplossing in verschillende rechtsgebieden verschenen onder redactie van Marieke Dubelaar, Lize Glas, Ashley Terlouw en Marijke ter Voert. Veel verschillende auteurs, vanuit de wetenschap en de praktijk, hebben een bijdrage geschreven voor het boek. Het boek biedt een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve conflictoplossing en de taakinvulling door de rechter. Daarnaast is er aandacht voor de digitalisering en online conflictoplossing. Het boek is hier open acces te downloaden.

De impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtzoekenden

In maart 2022 is het onderzoeksproject ‘De impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtzoekenden’ afgerond. Het onderzoek betrof de maatregelen die de Rechtspraak heeft getroffen naar aanleiding van de coronacrisis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tele- of videohoren. De onderzoekers hebben in kaart gebracht welke maatregelen zijn getroffen in het straf-, vreemdelingen- en civiele jeugdrecht. Daarnaast is de vraag beantwoord hoe de maatregelen respect voor de grondrechten van kwetsbare rechtzoekenden en hun vertrouwen in de rechtspraak hebben beïnvloed. Door deze vragen te beantwoorden, helpt het onderzoek de Rechtspraak te bepalen welke maatregelen ook na de coronacrisis nuttig kunnen zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen en is gefinancierd door ZonMw. Het rapport is hier (pdf, 4 MB) te downloaden.

Toetsingsintensiteit. Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter

Een rechter kan om verschillende redenen enige afstand willen bewaren ten opzichte van de te beoordelen handelingen of juist krachtig willen ingrijpen. Het variëren van de toetsingsintensiteit is daarvoor een geijkt middel. Met de gestrengheid van zijn toetsing kan een rechter zich op evenwichtige wijze positioneren in het geschil. In deze breed opgezette bundel wordt het variëren van de rechterlijke toetsingsintensiteit aan een wetenschappelijke beschouwing vanuit verschillende invalshoeken onderworpen. Zo biedt dit boek niet alleen positiefrechtelijke inzichten, maar evenzeer rechtstheoretische reflecties. Daarbij wordt gekeken naar rechtsstatelijke verhoudingen maar ook ‘rechter versus rechter’. Naast interne rechtsvergelijking bezit de bundel een stevige internationaalrechtelijke component. Veel collega’s uit Leiden, Utrecht en Nijmegen hebben meegewerkt aan deze  bundel onder redactie van onder meer Roel Schutgens en Raymond Schlössels.