Dragende beginselen & fundamentele rechten

Dragende beginselen & fundamentele rechten is een deelprogramma van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) van de Radboud Universiteit. Binnen het onderzoeksprogramma wordt onderzoek verricht naar de grondslagen van het publiekrecht, in het bijzonder naar de betekenis van rechtsbeginselen, grondrechten en algemene begrippen van het publiekrecht. Tezamen vormen deze beginselen, rechten en begrippen de juridische kern van de rechtsstaat. Dat betekent dat het onderzoeksprogramma een veelvoud aan onderzoeksthema’s herbergt.

Elke zes jaar wordt een onderzoeksthema aangewezen waarnaar in die periode bijzondere aandacht uitgaat. Voor de periode 2021-2027 is dat het thema De weerbare rechtsstaat.

Kernthema: de weerbare rechtsstaat

De rechtsstaat is kwetsbaar. Ontwikkelingen in diverse lidstaten van de EU, waaronder in landen als Polen en Hongarije, laten zien dat het voortbestaan van de rechtsstaat geen vanzelfsprekendheid is. Ook in Nederland staat de rechtsstaat onder druk. Instrumentalisme, het vervagen van het onderscheid tussen Staat en maatschappij en politiek populisme trekken diepe sporen. Crises verhogen de druk op de rechtsstaat. Hoe kan worden verzekerd dat de waarden van de rechtsstaat ook onder die omstandigheden behouden blijven? Daarmee is de vraag gesteld naar de weerbare rechtsstaat: wat betekent dat concept en hoe kan daaraan invulling worden gegeven?

Deelthema's

Het onderzoek richt zich zowel op de gevaren waarvoor de rechtsstaat zich gesteld ziet en waarvoor een weerbare rechtsstaat oplossing moet zien te vinden als op de beschermingsmechanismen die reeds langere tijd tot het arsenaal van de weerbare rechtsstaat behoren, maar die opnieuw onder druk staan.

Contact

Het onderzoeksprogramma Dragende beginselen & fundamentele rechten staat onder leiding van prof. mr. Raymond Schlössels, mr. dr. Michiel van Emmerik en prof. dr. Ronald Tinnevelt. Neem voor meer informatie of suggesties, bijvoorbeeld met betrekking tot nieuwe activiteiten, contact op met mr. drs. Rowin Jansen (rowin.jansen@ru.nl).