Deelthema 1: Een integere overheid

Om te verzekeren dat personen overheidsmacht aanwenden met het oog op het algemeen belang is integriteitsbeleid belangrijk dat voorkomt dat overheidsfunctionarissen publieke bevoegdheden of middelen inzetten ter bevrediging van particulieren belangen. Zulk beleid is nodig voor zowel het openbaar bestuur als de volksvertegenwoordiging en de rechter. Hoe dat beleid juridisch vorm moet krijgen, is echter afhankelijk van de bijzondere kenmerken van elk van die groepen, zoals de democratische legitimatie van de volksvertegenwoordiger en de onafhankelijkheid van de rechter. Hoe moeten deze waarden worden verenigd met het legitieme streven naar een integere overheid?

Onderzoekers die zich hier in het bijzonder mee bezighouden zijn: Ella Lerk, Hansko Broeksteeg, Leon Trapman, Max Theunisse, Paul Bovend’Eert en Raymond Schlössels.