Deelthema 2: Een controleerbare overheid

Een belangrijk middel om te verhinderen dat personen overheidsmacht aanwenden voor een ander doel dan het algemeen belang, is de eis van een transparante, controleerbare overheid. Diverse instrumenten zorgen voor die transparantie en controleerbaarheid, zoals de plicht tot het afleggen van verantwoording door ambtsdragers, openbaarheid van overheidsinformatie en rechtsbescherming tegen overheidshandelen, die mede vorm krijgt door het leerstuk van overheidsaansprakelijkheid en algemeenbelangacties. Hoe kan deze eis van controleerbaarheid worden verenigd met het belang van een effectieve overheid?

Onderzoekers die zich hier in het bijzonder mee bezighouden zijn: Bob Assink, Dagmar Gerards, Emilia Steendam Visser, Joost Sillen, Nikky van Triet, Paul Bovend’Eert, Raymond Schlössels, Roel Schutgens en Rowin Jansen.