Deelthema 3: Kansen en gevaren van digitalisering

Digitalisering biedt kansen, maar ook gevaren. Zij kan zorgen voor een efficiënte overheid die doelmatig met haar geld omgaat. Digitalisering kan de rechtsstaat echter ook onder druk zetten en een gevaar vormen voor de weerbare rechtsstaat, bijvoorbeeld door de mogelijkheid die digitalisering biedt voor oneigenlijke beïnvloeding tijdens verkiezingscampagnes. Digitalisering kan ook op andere wijzen de weerbaarheid van de rechtsstaat verminderen, bijvoorbeeld doordat digitaal laaggeletterden zo minder makkelijk toegang krijgen tot digitale overheidsdiensten, waaronder de rechtspraak, waardoor de controleerbare overheid in gevaar kan komen. Hoe kunnen de gevaren van digitalisering het hoofd worden geboden en kansen worden benut?

Onderzoekers die zich hier in het bijzonder mee bezighouden zijn: Frederik Zuiderveen Borgesius, Maarten Peeters, Maartje Kouwenberg, Ruben te Molder en Tonny Nijmeijer.