Programmatrekkers en coördinator

Programmatrekkers

Raymond Schlössels, vaksectie Bestuursrecht

Raymond Schlössels is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en hoofd van de vaksectie Bestuursrecht. Hij is deskundig op het terrein van het algemeen bestuursrecht, het bestuursprocesrecht, het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid en het overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Michiel van Emmerik, vaksectie Staatsrecht

Michiel van Emmerik is universitair hoofddocent Staatssrecht. In zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht (EU en EVRM) en het Nederlandse staats- en bestuursrecht, vormen grond- en mensenrechten de rode draad.

Ronald Tinnevelt, vaksectie Rechtsfilosofie

Ronald Tinnevelt is hoogleraar Rechtsfilosofie en hoofd van de gelijknamige vaksectie. Zijn onderzoeksinteressen betreffen de grondslagen en kwetsbaarheid van de democratische rechtsstaat – specifiek de relatie tussen recht en democratie - en vraagstukken van mondiale rechtvaardigheid.

Coördinator

Rowin Jansen, vaksectie Algemene rechtswetenschap

Rowin Jansen is promovendus en docent bij de vaksectie Algemene rechtswetenschap. Zijn promotieonderzoek richt zich op het (parlementair) toezicht op het nationale veiligheidsapparaat, in het bijzonder de inlichtingen- en veiligheidsdiensten