Zoek in de site...

Politieke partijen tussen vrijheid en gebondenheid

Dit project onderzoekt of een (grond)wettelijke regulering van de vorm, organisatie en het functioneren van politieke partijen wenselijk is. In het huidige Nederlandse recht worden partijen nauwelijks gethematiseerd. Dat staat op gespannen voet met de politieke praktijk, want partijen spelen een cruciale rol in onze representatieve democratie. Daar komt bij dat het Nederlandse recht afwijkt van veel andere West-Europese landen, waar (grond)wettelijke regulering van partijen al decennia lang in opmars is. Dit roept de vraag op of de Nederlandse wetgever deze internationale voorbeelden zou moeten volgen. Om die vraag te beantwoorden, analyseren de onderzoekers welke juridische status en welke functie politieke partijen zouden moeten hebben binnen het huidige constitutionele bestel. Dit project loopt van 2020 tot 2023 en wordt gefinancierd door het Fonds Staatsman Thorbecke, onder beheer van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Foto: Nancy Beijersbergen / Nationale Beeldbank

Foto: Nancy Beijersbergen / Nationale Beeldbank

Onderzoeksgroep

Dr. Joris Gijsenbergh voert als postdoc het onderzoek uit. Daarbij wordt hij bijgestaan door prof. mr. Paul Bovend'Eert, mr. Hansko Broeksteeg, prof. dr. Ronald Tinnevelt en prof. dr. Ben Vermeulen.

Agenda

Dit project loopt van augustus 2020 tot augustus 2023. De onderzoeksgroep zal twee expert meetings organiseren, zowel aan het begin als halverwege het traject. Het project zal worden afgesloten met een KNAW-conferentie, waar het eindrapport met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gepresenteerd zal worden.

12 november 2021: Expert meeting 2
19 oktober 2021: Presentatie voor het DemLab
28 september 2021: Lunchlezing
22 januari 2021: Expert meeting 1

Publicaties

Het project resulteert in een monografie, artikelen, opiniestukken en een eindrapport met de belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Daarmee bouwt het project voort op enkele publicaties die al eerder zijn verschenen.

Contact

Dr. Joris Gijsenbergh

Tel. 024 - 361 2931

E-mail: joris.gijsenbergh@ru.nl