Zoek in de site...

Agenda

Dit project loopt van augustus 2020 tot augustus 2023. De onderzoeksgroep zal twee expert meetings organiseren, zowel aan het begin als halverwege het traject. Het project zal worden afgesloten met een KNAW-conferentie, waar het eindrapport met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gepresenteerd zal worden.

Expert meeting op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op 14 april 2022 hebben Ronald Tinnevelt en Joris Gijsenbergh, samen met andere deskundigen, deelgenomen aan een expert meeting over partijfinanciering, op uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Expert meeting 2 (12-11-2021)

Op 12 november 2021 vond de tweede expert meeting van het onderzoeksproject plaats. Dit leidde tot een vruchtbare discussie over 1) de voorlopige resultaten en 2) de potentiële uitdagingen van het project.

Circa twintig deskundigen op het gebied van de regulering van politieke partijen droegen bij aan het debat. Ze vormden een select en multidisciplinair gezelschap van  juristen (op het gebied van staatsrecht en verenigingsrecht), filosofen, politicologen en historici.

De deelnemers bespraken het onderzoeksproject aan de hand van een korte presentatie over de voorlopige resultaten, alsmede aan de hand van vier stellingen:

  • Stelling 1: Historisch onderzoek is onmisbaar bij de beoordeling van de wenselijkheid van partijregulering.
  • Stelling 2: Alleen indien politieke partijen de banden aanhalen met ongeorganiseerde kiezers, blijven zij een intermediaire rol tussen staat en samenleving vervullen.
  • Stelling 3: De overheid moet de rechten en plichten van politieke partijen vastleggen, vooral tijdens het verkiezingsproces.
  • Stelling 4: De overheid mag niet voorschrijven op welke wijze politieke partijen banden moeten aanknopen met burgers.

Bijeenkomst van het Democratisch Laboratorium (19-10-2021, 09.00-11.00 uur)

Joris Gijsenbergh presenteert zijn onderzoek tijdens deze bijeenkomst van het Democratisch Laboratorium (DemLab), een samenwerkingsinitiatief van filosofen, politicologen en historici aan de Radboud Universiteit.

Lezing voor de onderzoeksgroep “Repertoires of Representation” (28-09-2021)

Tijdens deze bijeenkomst van de onderzoeksgroep “Repertoires of Representation” aan de Radboud Universiteit (28 september 2021, 12.30-13.30 uur) presenteert dr. Joris Gijsenbergh de voorlopige resultaten van zijn onderzoek.

Expert meeting 1: “Politieke partijen tussen vrijheid en gebondenheid” (22-01-2021)

Op 22 januari 2021 vond de eerste (online) expert meeting van het onderzoeksproject plaats. Dit leidde tot een vruchtbare discussie over 1) de insteek van het onderzoeksproject en 2) het kabinetsvoornemen om een Wet op de politieke partijen (Wpp) te introduceren.

Circa twintig deskundigen op het gebied van de regulering van politieke partijen droegen bij aan het debat. Ze vormden een select en multidisciplinair gezelschap van staatsrechtgeleerden, rechtsfilosofen, politicologen, historici en ambtenaren.

De deelnemers bespraken het onderzoeksproject en de Wpp aan de hand van vier stellingen:

  • Stelling 1: Als de Wpp wordt ingevoerd, schuift de wetgever op van het Britse model (extensieve regulering van politieke partijen) in de richting van het Duitse model (intensieve regulering van politieke partijen). Dat zou verstandig zijn, want nadere (grond)wettelijke verankering doet meer recht aan de cruciale rol die partijen hebben verworven in het politieke bestel.
  • Stelling 2: De verdere (grond)wettelijke regulering van politieke partijen moet tot een minimum beperkt blijven. Politieke partijen verdienen namelijk zoveel mogelijk vrijheid én zoveel mogelijk ruimte om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden.
  • Stelling 3: Aangezien het kabinet het bestaande partijverbod wil specificeren, dwingt het de wetgever om definities van de ‘democratische rechtsstaat’ en ‘democratische grondbeginselen’ wettelijk vast te leggen. Dat is echter onverstandig, omdat een dergelijke codificatie elke toekomstige discussie over de ware democratieopvatting zou doodslaan.
  • Stelling 4: ‘Zetelroof’ is een vorm van kiezersbedrog, want in de praktijk stemmen burgers doorgaans op partijen in plaats van individuele kandidaten. De regel m.b.t. het vrij mandaat in artikel 67 lid 3 Gw strookt niet met de éénentwintigste-eeuwse realiteit. Daarom zou de grondwet paal en perk moeten stellen aan ‘zetelroof’.