Zoek in de site...

Publicaties

Joris Gijsenbergh, Versplintering. Zoeken naar de balans tussen bestuurbaarheid en representativiteit, De Hofvijver 12:133 (2022).

Hansko Broeksteeg en Joris Gijsenbergh, De Evaluatiewet Wfpp: tussenstation of voorlopig eindstation?, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 13:3 (2022) 200-218. doi: 10.5553/TvCR/187966642022013003003

Joris Gijsenbergh, Van ontploffen tot reguleren. De visie van D66 op partijregulering, 1966-2022 (pdf, 417 kB), Idee. Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme (2022) 25-29.

Joris Gijsenbergh, Oneerlijk dat lokale partijen geen overheidssubsidie krijgen, Trouw (22 oktober 2021).

Hansko Broeksteeg, Financiering van politieke partijen. Tussen private vrijheid en publieke normen, Ars Aequi (maart 2020) 228–229.

Ronald Tinnevelt, Partijendemocratie, Ars Aequi (januari 2020) 4–5.

Ronald Tinnevelt, Political Parties and “The Long Road of Participatory Deliberative Democracy”, Krisis. Journal for Contemporary Philosophy 40:1 (2020) 107-118). https://doi.org/10.21827/krisis.40.1.37060

Hansko Broeksteeg en Ronald Tinnevelt (red.), Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht (Deventer 2015). Deze bundel biedt een eerste verkenning van de regulering van politieke partijen.

Interviews

Interview met Joris Gijsenbergh in Caspar van de Poel, ‘Een partijverbod: werkbaar instrument tegen extreemrechts?’, de Kanttekening. de andere k(r)ant (07-03-2022).

Bijdrage van Joris Gijsenbergh aan ‘De toekomst van de politieke partij’, een aflevering van de podcast Appèl van de Dr. Hans van Mierlostichting (03-05-2022).