Zoek in de site...

Afgerond promotieonderzoek/ Completed PhD's projects

Hieronder staan alle promoties en dissertaties sinds 2009./ All dissertations defended since 2009 are listed below.

2020 (4)

 • Baas, R. De meerwaarde van meervoud (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotoren: prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar, prof. mr. M.T.A.B. Laemers (Vrije Universiteit Amsterdam)) (promotie op 24 januari 2020)
 • Kort, J. - Opvattingen van politiemensen, officieren  en rechters over de strafrecht (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotoren: prof. dr. ir. J.B. Terpstra, prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen) (promotie op 2 september 2020)
 • Hulle, R. van der, - Naar een Nederlandse political question-doctrine? Een beschouwing over de rol van de rechter in politieke geschillen (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotoren: prof. mr. R.J.B. Schutgens, mr. dr. J.J.J. Sillen) (promotie op 30 oktober 2020)
 • Dzananovic, D. - The Plight of the Unauthorized Stayer (diss. Nijmegen) (promotoren: prof. dr. E. Guild, prof. dr. P.E. Minderhoud, dr. C.A.F.M. Grütters) (promotie op 5 november 2020).

2019 (5)

Grondslagen/ Principles

 • Sande, S.A.L. van de, Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotoren: prof. mr. R.J.N. Schlössels, prof. mr. B.P.M. van Ravels) (promotie op 27 mei 2019)
 • Uden, A. van, Jeugdgroepen en 'goed' politiewerk'. Een empirisch onderzoek naar de aanpak in Nederland (diss. Nijmegen), Den Haag: Boom Juridisch (promotoren: prof. dr. ir. J.B. Terpstra, prof. dr. O.M.J. Adang) (promotie op 27 juni 2019)
 • Veenbrink, J.M., The impact of Criminal Law Concepts on the Enforcement of National and European Competition Law. A Silent Take-Over? (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotoren: prof. mr. J.W. van de Gronden, prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen, prof. mr. H.C.F.J.A. de Waele) (promotie op 3 juli 2019)

CMR

 • Gehring, A.J., Pensioners on the move. A socio-legal study on retirement migration from the Netherlands to Spain and Turkey(diss. Nijmegen), (promotoren: prof. dr. E. Guild, dr. A.G.M. Böcker) (promotie op 11 februari 2019)
 • Severijns, R.W.J., Zoeken naar zekerheid. Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in de Nederlandse asielprocedure (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotoren: prof. dr. A.B. Terlouw, prof. mr. R.J.N. Schlössels, mr. K.M. Zwaan) (promotie op 9 oktober 2019)

2018 (10)

Grondslagen/ Principles

 • Vleugel, A., Het juridische begrip van godsdienst(diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotoren: prof. mr. R.J.B. Schutgens, prof. mr. B.P. Vermeulen) (promotie op 21 september 2018)
 • Braat, B., The Relation Between Leniency and Private Enforcement Towards an Optimum of Overall Competition Law Enforcement? (diss. Nijmegen), Zutphen: Uitgeverij Paris (promotor: prof. mr. J.W. van de Gronden) (promotie op 3 juli 2018)
 • Timmerman, M., Legality in Europe (diss. Nijmegen), Mortsel: Intersentia (promotoren: prof. dr. B.E.F.M. de Witte en prof. dr. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen)
 • Bemelmans, J.H.B., Totdat het tegendeel is bewezen. De onschuldpresumptie in rechtshistorisch theoretisch, internationaalrechtelijk en Nederlands strafprocesrechtelijke perspectief (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotor: prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen) (promotie op: 18 januari 2018).
 • Butter, T.T., Asylum legal aid lawyers’ professional Ethics in practice: A study into the professional decision making of asylum legal aid lawyers in the Netherlands and England (diss. Nijmegen), Den Haag: Eleven International Publishing (promotors: prof. mr. A.B. Terlouw, prof. mr. M. Westerveld) (promotie op: 19 januari 2018).
 • Poppelaars, S.P., Het nationale budgetrecht en Europese integratie. De juridische consequenties van Europese integratie voor het Nederlandse en het Duitse budgetrecht (promotor: prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert) (promotie op: 9 februari 2018).
 • Pesselse, G., Verlofstelsels in strafzaken. De toelaatbaarheid van het bezwaarvereiste, het verlofstelsel in hoger beroep en het selectiestelsel in cassatie onder de mensenrechten op beroep en een eerlijk proces (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotors: prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen, prof. mr. P.C. Vegter) (promotie op: 16 februari 2018).
 • Lestrade, S.M.A., De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland. Een toetsing op basis van internationale en Europese mensenrechten, anti-mensenhandelregelgeving en de grondslagen van het strafrecht (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotor: prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen) (promotie op: 8 maart 2018).
 • Bakker, F.S., Billijkheidsuitzonderingen. Het wegens bijzondere omstandigheden buiten toepassing laten van wettelijke voorschriften in individuele gevallen (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotor: prof. mr. R.J.B. Schutgens) (promotie op: 16 maart 2018).
 • Hoevenaars, J., A People’s Court? A Bottom-Up Approach to Litigation Before the European Court of Justice (diss. Nijmegen), Den Haag: Eleven Publishing (promotor: prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, prof. dr. mr. B. de Hart en copromotor: dr. Ir. T. Havinga) (promotie op: 19 maart 2018).
 • Dörrenbächer, N., Europe at the frontline of migration law: Legal discretion, bureaucratic context and individual attitudes (diss. Nijmegen) (promotors: prof. dr. E. de Jong, prof. dr. E. Mastenbroek en copromotors:
  dr. M.H.A. Strik, dr. B.M.R. van der Velde) (promotie op: 11 april 2018).
 • Schaap, D.P., The police, the public, and the pursuit of trust. A cross-national, dynamic study of trust in the police and police trust-building strategies (diss. Nijmegen), Den Haag: Eleven International Publishing (promotors: prof. dr. ir. J.B. Terpstra, prof. dr. P.L.H. Scheepers) (promotie op: 16 mei 2018).
 • Hessels, J.W.M.M.J., Raad zonder raadgevers? Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotor: prof. mr. R.J.N. Schlössels en copromotor: dr. mr. J.L.W. Broeksteeg) (promotie op: 22 mei 2018).

2017 (8)

Grondslagen/ Principles

 • Thurlings, T.J. (2017, Verhandelbare emissierechten in broeikasgassen. De Nederlandse implementatie van het Europees emissiehandelsysteem in de periode 2013-2020 (inclusief luchtvaart) (promoter(en): prof. dr. A.G.A. Nijmeijer) (promotie op: 27 november 2017).
 • Thoonen, E.C.M., Death in State custody. Obligations to prevent premature death of detainees and to investigate deaths of detainees pursuant to the European Convention on Human Rights (promoter(en): prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen) (promotie op: 23 oktober 2017).
 • Haan, P.M.J. de, De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriftpubliekbouwrecht. Constructieve veiligheid nader beschouwd (diss. Nijmegen), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, 2017, 379 pp. (promoter: prof. dr. A.G.A. Nijmeijer) (promotie op: 2 oktober 2017).
 • Eikenaar, T., Municipal disorder policing. Dealing with annoyances in public places (promotor: prof. dr. ir. J.B. Terpstra, copromotor: dr. B.A.M. van Stokkom) (promotie op: 6 september 2017).
 • Beijer, M.P. (2017, Februari 01). The Limits Of Fundamental Rights Protection By The EU. The Scope for the Development of Positive Obligations. Radboud University (LVI, 341 pag.) (Cambridge: Intersentia). Prom./coprom.: prof. mr. J.H. Gerards.
 • Kors, M. (2017, Februari 23). Pleitbaar standpunt in het fiscale boete- en strafrecht (diss. Nijmegen) (xxvi + 348 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer) Prom.: prof. mr. R. Niessen & prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen.
 • Peperkamp, L. (2017, maart 16). Jus Post Bellum and the nature of peace. Radboud University (285 pag.) (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers) Prom.: prof. dr. T.J.M. Mertens.
 • Toor, D.A.G. van (2017, april 20). Het schuldige geheugen? Een onderzoek naar het gebruik van hersenonderzoek als opsporingsmethode in het licht van eisen van instrumentaliteit en rechtsbescherming (diss. Nijmegen) (xvIII + 565) (Deventer: Wolters Kluwer) Prom.: prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen)

2016 (8)

Grondslagen/ Principles

 • Diepenmaat, F. (2016, Januari 07). De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen. Een onderzoek naar de reikwijdte en de toepassing van artikel 420bis St. Radboud Universiteit Nijmegen (XII, 300 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer). Prom./coprom.: prof. dr. mr. P.J.P. Tak.
 • Frins, R.H.W. (2016, Juli 06). Mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht. RU Radboud Universiteit (XXII, 504 pag.) (Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht). Prom./coprom.: prof. mr. A.G.A. Nijmeijer.
 • Glas, L.R. (2016, Januari 25). The theory, potential and practice of procedural dialogue in the European Convention on human rights system. Radboud Universiteit Nijmegen (XX, 639 pag.) (Mortsel: Intersentia). Prom./coprom.: prof. mr. J.H. Gerards.
 • Kam, B. de (2016, Mei 23). De intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief. RU Radboud Universiteit (XXI, 499 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. R.J.N. Schlössels & mr. dr. J.A.F. Peters.
 • Kraniotis, T. (2016, December 22). Het vertrouwensbeginsel bij de interstatelijke samenwerking in strafzaken. Radboud University (486 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen.
 • Nauta, D.R.D. (2016, December 21). International Responsibility of NATO and its Personnel during Military Operations. Radboud University (241 pag.) (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers). Prom./coprom.: prof. mr. Y. Buruma, prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen & dr. S. Trifunovska.

CMR

 • Fridriksdottir, B. (2016, November 21). What Happened to Equality? The Construction of the Right to Equal Treatment of Third-Country Nationals in European Union Law on Labour Migration. Radboud University (400 pag.) (s.l.: s.n.). Prom./coprom.: prof. dr. E. Guild & mr. dr. P.E. Minderhoud.
 • Garlick, M.V. (2016, September 19). Solidarity Under Strain. Solidarity and Fair Sharing of the Responsibility for the International Protection of Refugees in the European Union. Radboud University (XX, 505 pag.) (s.l.: s.n.). Prom./coprom.: prof. dr. E. Guild & prof. mr. R. Fernhout.

2015 (6)

Grondslagen/ Principles

 • Boot, E.R. (2015, November 17). Human duties and the limits of human rights discourse. Radboud Universiteit Nijmegen (234 pag.) (s.l.: s.n.). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Mertens & dr. R.B.J. Tinnevelt.
 • Peteghem, P.P.J.L. van (2015, Juni 04). De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer. De rol van het apostolische indult in de staatkundige centralisatie en desintegratie onder Karel V (1500-55-58+). Radboud Universiteit Nijmegen (XXV, 712 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. C.J.H. Jansen.
 • Salet, R. (2015, Mei 13). Opsporing, tegenspraak en veranderende frames. Een onderzoek naar tegenspraak in grootschalige rechercheonderzoeken. Radboud Universiteit Nijmegen (324 pag.) (Den Haag: Boom Lemma uitgevers). Prom./coprom.: prof. dr. ir. J.B. Terpstra & prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen.
 • Sanderink, D.G.J. (2015, Juni 30). Het EVRM en het materiële omgevingsrecht. Radboud Universiteit Nijmegen (590 pag.) (Deventer: Kluwer Wolters). Prom./coprom.: prof. mr. dr. A.G.A. Nijmeijer & prof. mr. R.J.N. Schlössels.
 • Verhagen, F.J.G.M. (2015, November 16). Toen de katholieken Nederland veroverden. Charles Ruijs de Beerenbrouck 1873-1936. Radboud Universiteit Nijmegen (415 pag.) (Amsterdam: Boom). Prom./coprom.: prof. mr. C.J.H. Jansen.

CMR

 • Tans, S.J. (2015, November 30). Service Provision and Migration. EU and WTO Service Trade Liberalization and Their Impact on Dutch and UK Immigration Rules. Radboud Universiteit Nijmegen (XII, 433 pag.) (s.l.: s.n.). Prom./coprom.: prof. dr. E. Guild & mr. dr. P.E. Minderhoud.

2014 (9)

Grondslagen/ Principles

 • Brinkhoff, S. (2014, November 14). Startinformatie in het strafproces. Radboud Universiteit Nijmegen (XI, 389 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. P.M. Frielink & prof. mr. Y. Buruma.
 • Kole, S.D.P. (2014, April 15). Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden. Een onderzoek naar de effectiviteit van het beheerplan, mede in relatie tot andere planfiguren in het omgevingsrecht. Radboud Universiteit Nijmegen (430 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. dr. A.G.A. Nijmeijer & prof. mr. R.J.N. Schlössels.
 • Kuiper, R. (2014, Juli 02). Vormfouten. Juridische consequenties van vormverzuimen in strafzaken.
 • Radboud Universiteit Nijmegen (XIX, 672 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. Y. Buruma.
 • Witpaard, R.J. (2014, Juli 01). The construction of law. Hans Kelsen's pure theory of law between constructiopn and description. Radboud Universiteit Nijmegen (XVIII, 345 pag.) (s.l.: s.n.). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Mertens & dr. R.B.J. Tinnevelt.

CMR

 • Cahn, C. (2014, Januari 14). Sovereignty, autonomy and right. Human rights law and the international effort to seek justice for Romani women coercively sterilized in the Czech and Slovak Republics. Radboud Universiteit Nijmegen (XII, 282 pag.) (Nijmegen: Wolf Legal Publishers). Prom./coprom.: prof. mr. C.A. Groenendijk & prof. dr. E. Guild.
 • Mantu, S.A. (2014, Juni 19). Contingent citizenship. The law and practice of citizenship deprivation in international, European and national perspectives. Radboud Universiteit Nijmegen (IX, 329 pag.) (s.l.: s.n.). Prom./coprom.: prof. dr. E. Guild & mr. dr. P.E. Minderhoud.
 • Overmars, A.G.D. (2014, September 04). Codes en convenanten: (zelf)regulering van studentenemigratie naar Europa. Radboud Universiteit Nijmegen (X, 456 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. R. Fernhout & prof. dr. M. Herweijer.
 • Scholten, S. (2014, Maart 21). Privatisation of immigration control? A socio-legal study on the role of private transport companies in the Netherlands and the United Kingdom. Radboud Universiteit Nijmegen (XI, 291 pag.) (s.l.: s.n.). Prom./coprom.: prof. mr. C.A. Groenendijk & mr. dr. P.E. Minderhoud.
 • Sportel, I.D.A. (2014, Februari 18). 'Maybe I'm still his wife'. Transnational divorce in Dutch-Moroccan and Dutch-Egyptian families. Radboud Universiteit Nijmegen (IX, 269 pag.) (Nijmegen: Wolf Legal Publishers). Prom./coprom.: prof. dr. Ashley Terlouw & prof. dr. W.H.M. Jansen.

2013 (5)

Grondslagen/ Principles

 • Korbeld, C. (2013, Januari 22). Over de vryheit van gevoelen en spreken den rechtsgeleerden eigen. Leven en werk van Christiaan Hendrik Trotz (1703-1773). Radboud Universiteit Nijmegen (359 pag.) (Nijmegen: Gerard Noodt Instituut Nijmegen). Prom./coprom.: prof. mr. C.J.H. Jansen.
 • Wiggers, M.P.M. (2013, April 05). De NMa en de Nza in de curatieve zorgsector. Een toetsing aan het Europees mededingingsrecht. Radboud Universiteit Nijmegen (456 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. J.W. van de Gronden.

CMR

 • Baldinger, H.J.M. (2013, April 16). Rigorous scrutiny versus Marginal review. Standards on judicial scrutiny and evidence in international and European asylum law. Radboud Universiteit Nijmegen (XX, 485 pag.) (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers). Prom./coprom.: prof. dr. E. Guild & prof. mr. C.A. Groenendijk.
 • Kulk, F. (2013, Oktober 07). Laverend langs grenzen. Transnationale gezinnen en Nederlands en islamitisch familie-en nationaliteitsrecht. Radboud Universiteit Nijmegen (XVI, 322 pag.) (Nijmegen: Wolf Legal Publishers). Prom./coprom.: prof. dr. Ashley Terlouw, prof. dr. L.P.H.M. Buskens & prof. mr. B. de Hart.
 • Oers, R. van (2013, Maart 01). Deserving Citizenship. Citizenship tests in Germany, the Netherlands and the United Kingdom. Radboud Universiteit Nijmegen (XII, 300 pag.) (The Hague: Brill). Prom./coprom.: prof. mr. C.A. Groenendijk & prof. mr. B. de Hart.

2012 (2)

Grondslagen/ Principles

 • Jongh, E.L. de (2012, Mei 31). De rechtsgronden voor nadeelcompensatie in rechtshistorisch perspectief. Radboud Universiteit Nijmegen (564 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. R.J.N. Schlössels & prof. mr. B.P.M. van Ravels.
 • Peters, L.J.J. (2012, Juni 15). Vonnisafspraken in strafzaken. Een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in Italië, Duitsland en Frankrijk. Radboud Universiteit Nijmegen (400 pag.) (Nijmegen: Wolf). Prom./coprom.: prof. dr. mr. P.J.P. Tak.

2011 (6)

Grondslagen/ Principles

 • Eijnden, P.M. van den (2011, Mei 27). Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief. Radboud Universiteit Nijmegen (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert & prof. mr. C.A.J.M. Kortmann.
 • Kjellevold-Hoegee, L.A. (2011, Mei 23). Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen in Nederland, Noorwegen en Zweden. Radboud Universiteit Nijmegen (XVII, 515 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. C.A.J.M. Kortmann & prof. mr. R.J.N. Schlössels.
 • Verrest, P.A.M. (2011, Juni 27). Raison d'eÌ‚̂re: een onderzoek naar de rol van de rechter-commissaris in ons strafproces. Radboud Universiteit Nijmegen (377 pag.) (Den Haag: Boom juridische uitgevers). Prom./coprom.: prof. mr. Y. Buruma.

CMR

 • Franssen, K.A.E. (2011, Oktober 04). Tijdelijke bescherming van asielzoekers in de EU. Recht en praktijk in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en richtlijn 2001/55/EG. Radboud Universiteit Nijmegen (XX, 459 pag.) (Den Haag: Boom Juridische uitgevers). Prom./coprom.: prof. mr. C.A. Groenendijk & mr. K.M. Zwaan.
 • Larsson, F.F. (2011, December 09). De EU-richtlijn over opvang van asielzoekers. Opvangvoorzieningen in Nederland en Frankrijk en de rechtsbescherming tegen het onthouden van opvang. Radboud Universiteit Nijmegen (XII, 307 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. C.A. Groenendijk & prof. mr. R.J.N. Schlössels.
 • Strik, M.H.A. (2011, Oktober 28). Besluitvorming over asiel- en migratierichtlijnen. De wisselwerking tussen nationaal en Europees niveau. Radboud Universiteit Nijmegen (xvii, 527 pag.) (Den Haag: Boom Juridische uitgevers). Prom./coprom.: prof. mr. C.A. Groenendijk & prof. dr. Ashley Terlouw.

2010 (2)

Grondslagen/ Principles

 • Brugman, D. (2010, December 08). Hoe komt de bestuursrechter tot zijn recht? De omvang van toetsing aan recht door de bestuursrechter. Radboud Universiteit Nijmegen (276 pag.) (s-Gravenhage: Boom Juridische uitgevers). Prom./coprom.: prof. mr. R.J.N. Schlössels.
 • Schuyt, P.M. (2010, Januari 07). Verantwoorde straftoemeting. RU Radboud Universiteit Nijmegen (388 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. Y. Buruma.

2009 (5)

Grondslagen/ Principles

 • Bakker, L.G.H. (2009, November 23). Who Owns the Land? Looking for Law and Power in Reformasi East Kalimantan. RU Radboud Universiteit Nijmegen (463 pag.) (s.l.: S.n.). Prom./coprom.: prof. dr. F.A.M. Hüsken, prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen & prof. mr. H.M.C. Slaats.
 • Houdijk, J.C.A. (2009, Oktober 22). Publieke belangen in het mededingingsrecht. Een onderzoek in vijf domeinen. RU Radboud Universiteit Nijmegen (900 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. dr. A.M.A.P. Van den Bossche & prof. mr. J.W. van de Gronden.
 • Schutgens, R.J.B. (2009, Juni 22). Onrechtmatige wetgeving. RU Radboud Universiteit Nijmegen (XV, 327 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. C.A.J.M. Kortmann & prof. mr. C.H. Sieburgh.
 • Waele, H.C.F.J.A. de (2009, Mei 20). Rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie. RU Radboud Universiteit Nijmegen (502 pag.) (Den Haag: Boom Juridische uitgevers). Prom./coprom.: prof. dr. A.M.A.P. Van den Bossche.

CMR

 • Wilsher, D. (2009, Maart 09). The Liberty of Foreigners: a History, Law and Politics of Immigration Detention. RU Radboud Universiteit Nijmegen (VII, 307 pag.) (Nijmegen: Wolf Legal Publishers). Prom./coprom.: prof. dr. E. Guild.