Lopend promotieonderzoek/ Ongoing PhD's projects

Dragende beginselen & fundamentele rechten

 • Ruben AksayOp zoek naar de betekenis van het resocialisatiebeginsel in het strafrecht
 • Rachid Benhadi - De plaats en functie van het bestemmings/omgevingsplan bij de normering van omgevingsgeluid en het voorkomen van geluidhinder
 • Nard Beurskens - De rechtsstatelijke inbedding van private normen in het bestuursrecht
 • Edwin van DijkAdvocatuur en ethiek
 • Janine van DintherConstitutionele voorwaarden voor de inzet van de Nederlandse krijgsmacht buiten de landsgrenzen
 • Ivo Duijneveldt - De maatschappelijke integratie van de politie
 • Dagmar GerardsCompetentieverdeling tussen bestuursrechter en civiele rechter m.b.t. schadevergoeding
 • Jan Gerrits - Wat is de reikwijdte van artikel 174 Wetboek van Strafrecht en zijn er redenen om toepassing van het artikel te bevorderen?
 • Malou GeurtsStrafbaarstelling van interpersoonlijke geweldsmisdrijven
 • Anne de Graaf – De eerste klap is een daalder waard. Een onderzoek naar responsieve vormgeving en toepassing van het formele zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel in de primaire besluitvormingsfase
 • Joost GroenhuijsenKlachtdelicten
 • Manon Hermans - Het b-orgaanbegrip als systeembegrip
 • Rowin Jansen - Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland
 • Eva van KeekenDe staatsrechtelijke positie van de Gouverneur in het Koninkrijk der Nederlanden
 • Fleur Kossen - Anoniem getuigenbewijs in het fiscale procesrecht
 • Chiel Kuypers – Het tij keren, vormgeven aan de weerbare rechtsstaat
 • Maartje KouwenbergStrafbaarstelling van computercriminaliteit
 • Melvin Kremers- Het vervolgingsbegrip. Een onderzoek naar de betekenis, ratio en werking van het vervolgingsbegrip in het Nederlandse Wetboek van Strafvordering
 • Mirjam Krommendijk -
 • Johri Maat'Uit vrees voor misbruik. Risicobeheersing van legaal particulier vuurwapenbezit in Nederland in historisch perspectief, 1890-2022
 • Lisa Markova – Anonymity and Authenticity on Online Platforms
 • Ruben te Molder – De normering van datagedreven opsporing
 • Sophie MommersNaar een nieuw type strafrechter? De positie van de strafrechter bezien vanuit de grondbeginselen van het strafrecht
 • Rosa MöhrleinThe Judicial Control and Legitimation Function: A Study from a Public International Law Perspective
 • Anna OldemanDe staatsrechtelijke betekenis van parlementsontbinding in de moderne parlementaire democratieën van het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk
 • Maarten Peeters - Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van kunstmatige intelligentie
 • Anouk van Schaik Een onderzoek naar recherchewerk en recherchecultuur
 • Sam SchuiteDe rol en inzet van deskundigen bij de schadebegroting wegens rechtmatig overheidshandelen
 • Emilia Steendam VisserDe overheidsaansprakelijkheid voor de inzet van de Nederlandse krijgsmacht
 • Max TheunisseDe juridische normen voor bestuurlijke integriteit
 • Leon TrapmanKiesrecht, verkiezingen en verkiezingscampagnes – waarborgen voor een vrij en eerlijk verkiezingsverloop
 • Nikky van TrietAfspraken en aanspraken. Overheidsverplichtingen voor een schending van gerechtvaardigd vertrouwen, op het grensvlak van bestuursrecht en civiel recht
 • Sophia de VriesDe juridische bescherming van de natuur

Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht

 • Susan AndriessenCombating discrimination, promoting diversity and protecting fundamental rights within the European Union
 • Belle Beems- Public enforcement on personal data markets. Cooperation and coordination between enforcers of competition and data protection law
 • Tom Binder - De ongunstige beïnvloeding van het interstatelijk handelsverkeer onder het staatssteunverbod
 • Gijs BronzwaerDe Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme in het licht van het bijzonder strafrechtelijk legaliteitsbeginsel
 • Jesse ClaassenThe motives of national courts to refer preliminary questions to the European Court of Justice or not
 • Stephanie Hötte- 'Make-or-buy' decisions and European public procurement law
 • Naida Jasarevic- Reframing Regulation 1/2003: A Stronger Foothold for the National Competition Authorities in the Public Enforcement of the EU Antitrust Rules
 • Maurice Mooibroek- Procedurele waarborgen voor beroepsbeoefenaars in het tuchtprocesrecht, waarbij in het bijzonder aandacht voor de invloed van Europees recht
 • Vasil Vashchanka - Anyone for corruption? Why some states defy GRECO
 • Guus de Vries – Demystifying supporting, coordination and supplementing competences in European Union Law
 • Najib Zamani - The multilateral trading system of the WTO and bilateral and regional trade agreements: in varietate concordia?

Conflictoplossende instituties

 • Bob AssinkHet recours objectif. Een herwaardering
 • Laura Davies- De legitimiteit van de rechter
 • Bjorn Eggen- Van het bestuursrecht afhankelijke strafbaarstellingen: over de wisselwerking tussen straf- en bestuursrecht, fundamentele en dogmatische problemen daarbij en mogelijke oplossingen daarvoor
 • Dagmar GerardsCompetentieverdeling tussen bestuursrechter en civiele rechter m.b.t. schadevergoeding
 • Simone Hooijer- De burgemeester als conflictoplosser
 • Hannah Hübner- Under pressure? Hoe rechters omgaan met werkdruk in strafzaken en vreemdelingenzaken
 • Noud LentjesFeitvaststellingsdrempels in het Nederlandse strafprocesrecht
 • Ella LerkDe ambtelijke integriteit van de rechter
 • Sopie Mommers - Bedrijfsmatige elementen in het Nederlandse strafproces en de invloed daarvan op het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM) en de professionaliteit van de strafrechter
 • Elco Nab- Strafbaarstellingen in de voorfase. Over de toepassing van klassieke, fundamentele beginselen in een strafrecht dat van reactief naar preventief verschuift
 • Marnix Oosterhof- De digitale doorzoeking
 • Mariëlle Rog- De plaats en functie van partijautonomie bij de feitenvaststelling door de bestuursrechter
 • Claire Seijsener- Versnelling van bestuursrechtelijke procedures bij bestuur en rechter door het overslaan van instanties. Een onderzoek naar de theoretische inbedding, werking en effecten van rechtstreeks beroep, bestuurlijke lus en judiciële lus
 • Edsard van der WerfMaatschappelijke zorgvuldigheid in het publieke domein
 • Pol van de WielJuridische en filosofische aspecten van het hedendaagse debat over het huwelijk

Migratie & burgerschap

 • Amy Azhar - Migration and Trade between Japan and the EU and its Member States (the Netherlands and France) 1912-2022
 • Mary Dickson- The legitimation and feasibility of extraterritorial processing of asylum claims
 • Norma Fötsch- Country of origin information in the asylum procedure
 • Ellen Nissen- Immigration Judges and Children’s Rights – How judges decide cases on residency when children are involved
 • Kris van der Pas- Strategic litigation in the field of asylum law by civil organizations in Europe
 • Amélie Poméon- A Modern Odyssey – How the EU and its Member States play Dodgeball with Legal Responsibility for Human Rights Violations while Controlling (Irregular) Migration with and through Morocco and how Responsibility could still be allocated
 • Natalia Skowronek- The effects of COVID-19 measures on labour migrants working in key sectors