Zoek in de site...

Serie Staat en Recht

SteR-coverHet centrum geeft sinds 2010 een eigen serie uit getiteld Serie Staat en Recht. U kunt delen uit de serie bestellen op de website van Kluwer. In de serie worden in principe alle dissertaties van het onderzoekcentrum en door de redactie goedgekeurde bundels, studieboeken, handboeken en monografieën opgenomen in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taal. Het publiceren in de reeks is kosteloos. De reeks wordt ‘in huis’ opgemaakt, hetgeen een waarborg is voor een korte lijn tussen auteur(s), redactie, vormgever en de uitgever Kluwer. Boeken uit de reeks worden bij symposia en studiedagen kosteloos of tegen een gereduceerd tarief aangeboden.

Redactie: prof. mr. Henri de Waele (voorzitter), prof. dr. Masja van Meeteren en mr. dr. Joost Sillen.

Redactionele uitgangspunten (pdf, 67 kB)

Wilt u uw proefschrift uitbrengen in de Serie Staat en Recht? Lees dan hier de procedure (pdf, 99 kB).

Voor meer informatie over de serie kunt u terecht bij dr. Jasper Krommendijk via j.krommendijk@jur.ru.nl.

Overzicht delen Serie Staat en Recht

Deel 53

Tinnevelt, R.B.J. (Ed.). (2021). Literatuur en recht. Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens.(Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 52

Gennip, T.E.J.H. van (2021). De grondwetsherzieningsprocedure. (pp 267) (Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 51

Hillegers, S., Lam, T.E.P.A. & Nijmeijer, A.G.A. (Ed.). 2021). Vertrouwen in de omgevingswet.(Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 50

Hulle, R. van der (2020). Naar een Nederlandse political question-doctrine? Een beschouwing over de rol van de rechter in politieke geschillen.(pp 380) (Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 49

Kort, J. (2020). Politiemensen, officieren en rechters over strafrecht. (pp 368) (Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 48
Baas, R. (2020). De meerwaarde van meervoud. Verschillen en overeenkomsten tussen meervoudige en enkelvoudige rechtspraak, in het bijzonder in civiele zaken. (pp 397) (Doctoral dissertation, Deventer: Wolters Kluwer).

Hier vindt u de bijlage van deze dissertatie.

Deel 47
Waele, H.C.F.J.A. de, Krommendijk, J., Zwaan, K.M. (2019). Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland. Een impact assessment. (pp 328) (Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 46
Severijns, R.W.J (2019), Zoeken naar zekerheid. Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in de Nederlandse asielprocedure. (pp 332) (Doctoral dissertation, Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 45
Sande, S.A.L. van de (2019), Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie. (pp 512) (Doctoral dissertation, Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 44
Bovend'Eert, P.P.T., Bootsma, P.R., Kessel, A.C.M.W. van (2019). Formeren anno 2017. (pp 176) (Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 43
Vleugel, A. (2018). Het juridische begrip van godsdienst. (pp 504) (Doctoral dissertation, Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 42
Hessels, J. W. M. M. J. (2018). Raad zonder raadgevers? Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur (pp 332) (Doctoral dissertation, Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 41
Schlössels, R. J. N., Beijen, B. A., Bots, A. M. M. M., & Peters, J. A. F. (2018). In het nu... wat worden zal. Over toekomstig bestuursrecht. (pp 536) (Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 40
Bakker, F. S. (2018). Billijkheidsuitzonderingen. Het wegens bijzondere omstandigheden buiten toepassing laten van wettelijke voorschriften in individuele gevallen (pp 548) (Doctoral dissertation, Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 39
Lestrade, S. M. A. (2018). De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland. Een toetsing op basis van internationale en Europese mensenrechten, anti-mensenhandelregelgeving en de grondslagen van het strafrecht (pp 388) (Doctoral dissertation, Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 38
de Groot-van Leeuwen, L. E., Schlössels, R. J. N., Schutgens, R. J. B., Terlouw, A. B., & Venema, D. (2018). Het verhaal van de rechter. Over de plaats van de rechter in de literatuur, samenleving en rechtszaal. Liber amicorum voor Hans den Tonkelaar. (pp 320) (Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 37
Pesselse, G. (2018). Verlofstelsels in strafzaken. De toelaatbaarheid van het bezwaarvereiste, het verlofstelsel in hoger beroep en het selectiestelsel in cassatie onder de mensenrechten op beroep en een eerlijk proces. (pp 452) (Doctoral dissertation, Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 36
Poppelaars, S. P. (2018). Het nationale budgetrecht en Europese integratie. (pp 536) (Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 35
Bemelmans, J. H. B. (2018). Totdat het tegendeel is bewezen. De onschuldpresumptie in rechtshistorisch, theoretisch, internationaalrechtelijk en Nederlands strafprocesrechtelijk perspectief. (pp 648) (Doctoral dissertation, Deventer: Wolters Kluwer).

Deel 34
Thurlings, T.J. (2017). Verhandelbare emissierechten in broeikasgassen. De Nederlandse implementatie van het Europees emissiehandelssysteem in de periode 2013-2020 (inclusief luchtvaart). (pp. 468) (Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 33
Broeksteeg, J.L.W., Jong, M.A.D.W. de, Kummeling, H.R.B.M., Nehmelman, R., Tappeiner, I.U., Woude, W. van der, Zorg, W.S. (2017). Orde in de openbare orde. (pp. 437) (Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 32
Toor, D.A.G. van (2017). Het schuldige geheugen? Een onderzoek naar het gebruik van hersenonderzoek als opsporingsmethode in het licht van eisen van instrumentaliteit en rechtsbescherming. (pp. 589) (Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 31
Kraniotis, T. (2016) Het vertrouwensbeginsel bij de interstatelijke samenwerking in strafzaken. (pp. 470).(Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 30
Kempen, P.H.P.H.M.C. van & Fedorova, M.I. (2016). Internationaal recht en cannabis II. Regulering van cannabisteelt en -handel voor recreatief gebruik: positieve mensenrechtenverplichtingen versus VN-drugsverdragen. (pp. 373). (Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 29
Kam, B. de (2016). De intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief. (pp. 499). (Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 28
Diepenmaat, F. (2016). De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen. Een onderzoek naar de reikwijdte en de toepassing van artikel 420bis St. (pp. 300).  (Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 27
Kempen, P.H.P.H.M.C. van & Fedorova, M.I. (2015). Foreign terrorist fighters: strafbaarstelling van verblijf op een terroristisch grondgebied? Een toetsing aan materieel strafrechtelijke, mensenrechtelijke en volkenrechtelijke parameters. (pp. 215). (Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 26
Gerards, J.H., Waele, H.C.F.J.A. de & Zwaan, K.M. (Eds.). (2015). Vijf jaar bindend EU-Grondrechtenhandvest. Doorwerking, consequenties, perspectieven (pp. 563). (Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 25
Sluysmans, J., Verbist S., Waring E. (red.). Expropriation Law in Europe (pp. 494). (Deventer: Kluwer)

Deel 24
Baas,R., Havinga,R., Laemers, M., Tonkelaar, H. den (red.) (2015). Rechtspleging en rechtsbescherming. Liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen (356 pag.). (Deventer: Kluwer)

Deel 23
Broeksteeg, H., Tinnevelt R. (red.) (2015). Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht (310 pag.). (Deventer: Kluwer)

Deel 22
Sanderink, D.G.J. (2015). Het EVRM en het materiële omgevingsrecht (pp. 568). (Deventer: Wolters Kluwer)

Deel 21
Peteghem, P.P.J.L. van (2015). De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer. De rol van het apostolische indult in de staatkundige centralisatie en desintegratie onder Karel V (1500-55-58†) (712 pag.) (Deventer: Kluwer)

Deel 20
Overmars, A.G.D. (2014). Codes en convenanten: (zelf)regulering van studentenmigratie naar Europa (456 pag.) (Deventer: Kluwer)

Deel 19
Kuiper, R (2014). Vormfouten. Juridische consequenties van vormverzuimen in strafzaken (696 pag.) (Deventer: Kluwer)

Deel 18
Kempen, P.H.P.H.M.C. van, Fedorova, M.I. (2014). Internationaal recht en cannabis. Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik (258 pag.) (Deventer: Kluwer)

Deel 17
Kole, S.D.P. (2014). Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden. Een onderzoek naar de effectiviteit van het beheerplan, mede in relatie tot andere planfiguren in het omgevingsrecht (430 pag.) (Deventer: Kluwer)

Deel 16
Kempen, P.H.P.H.M.C. van, Klaassen, C.J.M., Schlössels, R.J.N., Dammingh J.J. (red.) (2014). Hoger beroep: renovatie en innovatie. Het appel in het burgerlijk, straf- en bestuursprocesrecht (384 pag.) (Deventer: Kluwer)

Deel 15
Böcker, A.G.M., Terlouw, A.B. (red) (2013). De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en vergelijkend perspectief, Radboud Universiteit Nijmegen (227 pag.) (Deventer: Kluwer)

Deel 14
Kempen, P.H.P.H.M.C. van, Staak, M.G.J.M. van der (2013). Een meewerkverplichting bij grootschalig DNA-onderzoek in strafzaken?, Radboud Universiteit Nijmegen (252 pag.) (Deventer: Kluwer)

Deel 13
Tak, P.J.P. (2013). Slachtoffer-dader mediation in het strafrecht (2013). Radboud Universiteit Nijmegen (137 pag.) (Deventer: Kluwer)

Deel 12
Groot-van Leeuwen, L.E. de, Tonkelaar, J.D.A. e.a. (red.) (2012). Rechtsvinding op veertien terreinen. Radboud Universiteit Nijmegen (344 pag.). (Deventer: Kluwer).

Deel 11
Jongh, E.L. de (2012, mei 31). De rechtsgronden voor nadeelcompensatie in rechtshistorisch perspectief. Radboud Universiteit Nijmegen (564 pag.) (Deventer: Kluwer) (ISBN 9789013105759). Prom./coprom.: prof. mr. R.J.N. Schlössels/prof. mr. B.P.M. van Ravels.

Deel 10
Schlössels, R.J.N., Bok, A.J. e.a. (red.) (2012). In de regel. Over kenmerken, structuur en samenhang van geschreven en ongeschreven regels in het bestuursrecht. Radboud Universiteit Nijmegen (384 pag.). (Deventer: Kluwer).

Deel 9
Den Tonkelaar, J.D.A., De Vries, K.G. e.a. (red.) (2011). Omgangsvormen tussen politici en rechters.Radboud Universiteit Nijmegen (92 pag.). (Deventer: Kluwer).

Deel 8
Larsson, F.F. (2011, december 09). De EU-richtlijn over opvang van asielzoekers. Opvangvoorzieningen in Nederlande en Frankrijk en de rechtsbescherming tegen het onthouden van opvang. Radboud Universiteit Nijmegen (Xii, 307 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. C.A. Groenendijk & R.J.N. Schlössels.

Deel 7
Terlouw, A.B., Zwaan, K.M. (red.) (2011). Tijd en asiel. 60 jaar vluchtelingenverdrag. Radboud Universiteit Nijmegen (354 pag.) (Deventer: Kluwer).

Deel 6
Laemers, M.T.A.B. (2011). Morren in de marge van de rechtspraak. Klagen over rechters, gerechtsambtenaren en de rechterlijke organisatie. Radboud Universiteit Nijmegen (400 pag.) (Deventer: Kluwer).

Deel 5
Broeksteeg, J.L.W., Terlouw, A.B. e.a. (red.) (2011). Overheid, recht en religie. Radboud Universiteit Nijmegen (VI, 374 pag.) (Deventer: Kluwer).

Deel 4
Bovend'Eert, P.P.T. e.a. (red.) (2011). Constitutionele normen en decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet.Radboud Universiteit Nijmegen/Rijksuniversiteit Groningen (336 pag.) (Deventer: Kluwer).

Deel 3
Van den Eijnden, P.M. (2011, mei 27). Onafhankelijkheid van de rechter in constitutioneel perspectief.Radboud Universiteit Nijmegen (XVII, 515 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert & prof. mr. C.A.J.M. Kortmann.

Deel 2
Kjellevold-Hoegee, L.A. (2011, mei 23). Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen in Nederland, Noorwegen en Zweden. Radboud Universiteit Nijmegen (XIX, 520 pag.)(Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. C.A.J.M. Kortmann & prof. mr. R.J.N. Schlössels.

Deel 1
Sillen, J.J.J. (2010, november 04). Rechtsgevolgen van toetsing van wetgeving. Een vergelijkend onderzoek naar het Amerikaanse, Duitse en Nederlandse recht. Radboud Universiteit Nijmegen (XV, 293 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. C.A.J.M. Kortmann & prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert.