Zoek in de site...

Taalbeleid

SteR heeft begin 2020 haar taalbeleid op papier gezet. Aanleiding hiervoor was dat sommige niet-Nederlandstalige promovendi en onderzoekers kenbaar maakten dat het hen moeite kostte om in de overwegend Nederlandstalige omgeving van onze faculteit te integreren. Verwachtingen over en weer blijken daarbij niet altijd te kloppen. De universiteit en/of faculteit wekt in haar werving de indruk een zeer internationaal georiënteerde omgeving te bieden. Om onduidelijkheid en ongemakken te voorkomen hanteert SteR de volgende uitgangspunten:

  1. Zolang een substantieel gedeelte van de collega's Nederlander is, is het reëel en gerechtvaardigd dat de voertaal binnen de faculteit en binnen SteR het Nederlands is. Nederlands zal doorgaans ook de wetenschappelijke voertaal zijn, in ieder geval voor lezingen, symposia e.d. die een Nederlandsrechtelijk onderwerp betreffen. Hier zal het gebruik van de Nederlandse taal zelfs positief bijdragen aan het niveau van de discussie. Daarom willen wij tegenover aspirant-collegae uit het buitenland van meet af aan duidelijk(er) uitdragen dat het voor een succesvolle integratie in onze faculteit noodzakelijk is om het Nederlands zo snel mogelijk in elk geval passief te beheersen op uitstekend niveau (C1). De faculteit biedt op dit punt ondersteuning aan.
  2. Tegelijkertijd wordt van iedere collega gevergd het Engels te beheersen, minimaal passief op C1 of liefst C2-niveau. Wie Engels spreekt, zal dus altijd goed verstaan worden. Wij willen een twee talen-norm uitdragen in die zin dat iedereen zowel het Engels als het Nederlands minimaal passief op C1-niveau beheerst. Zo kan iedereen zich ook bij wetenschappelijke bijeenkomsten vrij voelen om hetzij Engels, hetzij Nederlands te spreken en zich ervan verzekerd weten dat hij door de aanwezigen verstaan wordt.
  3. Schriftelijke communicatie vanuit de faculteit en vanuit SteR zou in beginsel tevens in het Engels beschikbaar moeten zijn, al is het maar om te voorkomen dat net aankomende buitenlandse collegae de boot missen. ‘In beginsel’, want het zal in veel gevallen disproportioneel veel tijd kosten om alles in het Engels om te zetten, zeker waar het gaat om louter Nederlandsrechtelijke onderwerpen en bijeenkomsten.