Zoek in de site...

Promoveren bij SteR

Heb je je masterprogramma afgerond en wil je verder als onderzoeker op het gebied van publiekrecht? Dan is promoveren bij het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) misschien iets voor jou.

Als promovendus verricht je wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau. Je kunt een juridisch onderwerp tot op de bodem uitzoeken. Onder begeleiding van je promotor – meestal een hoogleraar – werk je aan je proefschrift (dissertatie) en krijg je de kans je te ontwikkelen tot een deskundige op jouw onderzoeksgebied. Door te promoveren behaal je een gewilde titel in de academische wereld: je wordt doctor. Promovendi bij SteR besteden ook tijd aan het verzorgen van onderwijs. Daarmee ontstaat een wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs die zorgt voor verbreding en verdieping. Daarnaast komen er nog andere activiteiten op je pad: deelname aan (internationale) congressen en symposia, het volgen van postacademisch onderwijs en het bijwonen van wetenschappelijke seminars en studiedagen in binnen- en buitenland.

Graduate School

SteR-promovendi worden opgeleid en begeleid bij de Graduate School of the Faculty of Law. De Graduate School coördineert trainingsactiviteiten, verzamelt en verspreidt informatie, organiseert bijeenkomsten en activiteiten en bevordert de communicatie tussen de onderzoekscentra, de promovendi, de begeleiders en het bestuur van de faculteit.

Onderzoeksmaster

Een goede voorbereiding op een promotieonderzoek bij SteR is de onderzoeksmaster Publiekrecht. De Nijmeegse rechtenfaculteit biedt deze master aan in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit te Amsterdam. De master combineert training van onderzoeksvaardigheden met een studie in positiefrechtelijke en metajuridische vakken.

Meer informatie

Wil je meer informatie over promoveren bij SteR? Neem dan contact op met het onderzoekcentrum.