Zoek in de site...

Aanmeldformulier congres: "De impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtszoekenden"

Datum en tijd: 17 februari 2022, 13.45 - 17.00 uur met aansluitende borrel
Plaats: Gertrudiskapel, In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA, Utrecht of via Zoom.

Toelichting congres:

In de eerste maanden van de coronacrisis konden veel fysieke zittingen van rechtszaken niet doorgaan. Alleen (zeer) urgente zaken werden mondeling behandeld, maar dan digitaal of telefonisch. Overige zaken werden aangehouden of schriftelijk afgedaan. Vervolgens vonden veel zittingen plaats met toepassing van de anderhalvemetermaatregel. De Rechtspraak heeft dus snel innovatieve maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld door rechtszoekenden digitaal te horen.


Tijdens dit congres worden de resultaten van onderzoek naar deze maatregelen gepresenteerd en zal op deze resultaten worden gereflecteerd. Het onderzoek heeft in kaart gebracht welke maatregelen zijn getroffen in het straf-, vreemdelingen- en civiele jeugdrecht. Daarnaast heeft het onderzoek de vraag beantwoord hoe de maatregelen respect voor de grondrechten van kwetsbare rechtzoekenden en hun vertrouwen in de rechtspraak hebben beïnvloed. Door deze vragen te beantwoorden, helpt het onderzoek de Rechtspraak te bepalen welke maatregelen ook na de coronacrisis nuttig kunnen zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen die samenwerken als onderdeel van het sectorplan Conflictoplossende Instituties en is gefinancieerd door ZonMw.