Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

De studentassessor stelt zich voor: Sophie van den Broek

Datum bericht: 27 september 2022

Sophie van den Broek is dit collegejaar als assessor verbonden aan de rechtenfaculteit. Als assessor maakt ze zich op facultair niveau hard voor de belangen van rechtenstudenten. In dit interview vertelt ze meer over deze veelzijdige functie.

Waarom heb je gesolliciteerd als assessor?

“Mijn studententijd kenmerkte zich de afgelopen twee jaren door de pandemie. Gelukkig vond het afgelopen jaar al veel meer onderwijs op de campus plaats. Op de campus hoorde ik veel over wat studenten bezighoudt. Denk aan meningen over het beleid rondom weblectures, de openingstijden van de rechtenbieb, maar ook andere praktische zaken zoals het assortiment in het Gerecht. Ik wilde graag een rol spelen in het meedenken over deze problematieken op een hoger niveau. De functie als studentassessor sloot hier goed op aan.”

Opleidingscommissie (OLC), Facultaire Studentenraad (FSR), assessor; voor nieuwe studenten zijn dit misschien verwarrende termen. Wat is het verschil tussen deze medezeggenschapsorganen?

0Q3A7043“De OLC bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op opleidingsniveau. De FSR praat en beslist mee over het onderwijsbeleid van het faculteitsbestuur. De assessor maakt echt deel uit van het faculteitsbestuur en zorgt ervoor dat in de vergaderingen het studentperspectief goed in de besluitvorming wordt meegenomen middels een adviserende stem. De assessor is als het ware de oren en ogen van het faculteitsbestuur en is daarmee de schakel tussen de student en het bestuur. Verder onderhoudt de assessor nauw contact met de FSR en OLC en schakelt zij op centraal niveau met assessoren van andere faculteiten. De assessor kan dus zowel op facultair als centraal niveau meepraten en advies geven. De medezeggenschapsorganen willen problemen die onder studenten spelen vaststellen, op de juiste plekken krijgen, en meedenken over passende oplossingen.

Ik wil graag de naamsbekendheid - en daarmee de vindbaarheid - van deze medezeggenschapsorganen vergroten. Het is belangrijk dat studenten weten dat er organen zijn waar ze terechtkunnen, waarbij echt iets gedaan wordt met je feedback.”

Op welke thema’s focus jij je dit jaar?

“Er zijn twee belangrijke thema’s waarmee ik aan de slag ga: studentenwelzijn en sociale veiligheid. Studenten zitten in een onzekere periode. Door de woningnood is het vinden van een kamer ontzettend moeilijk, de prijzen rijzen de pan uit en het leenstelsel heeft gezorgd voor hoge studieschulden. Het is belangrijk om oog voor elkaar te blijven houden en met elkaar hierin de juiste dingen te doen. Het is goed te zien dat de Radboud Universiteit de Wellbeing Week goed onder de aandacht brengt onder studenten.

Daarnaast ben ik in kaart aan het brengen hoe men sociale veiligheid ervaart op onze rechtenfaculteit. Ik zit nog in een verkennende fase, maar Radboud-breed is dit al een belangrijk thema. Is het studenten bijvoorbeeld voldoende duidelijk waar zij terechtkunnen bij een vervelende ervaring?”

Klachten, opmerkingen of suggesties?

Heb je klachten, opmerkingen of suggesties? Schroom dan niet om Sophie te benaderen. Spreek haar aan op de campus, of stuur een mail naar assessor@jur.ru.nl. Mocht ze geen antwoord hebben op je vragen of opmerkingen, dan zorgt ze dat je naar de juiste persoon doorverwezen wordt.”