Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Over Actioma

Actioma is sinds 1979 het officiële faculteitsblad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Het verschijnt driemaal per jaar en is het grootste juridische faculteitsblad van Nederland.

Schrijf mee!

Actioma biedt een podium aan eenieder met passie voor de rechtsgeleerdheid. Van propedeuse- tot masterstudent, van promovendus tot hoogleraar en van academicus tot praktijkjurist. Artikelen van velerlei snit zijn gedurende het hele jaar welkom op actioma@jur.ru.nl.

Adverteren in het blad is mogelijk door te e-mailen naar voormeld adres.

Bestuur en redactie

Foto voorzitterGiel Sengers (voorzitter)

Mijn naam is Giel en ik volg de masterspecialisatie Ondernemingsrecht. Het afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij Actioma als penningmeester.

Foto secretarisBusra Bilge (secretaris)

Mijn naam is Busra en ik volg de masters Staats- en bestuursrecht en Burgerlijk recht. Na een jaar werkzaam te zijn geweest als redacteur, vervul ik dit jaar de functie van secretaris.

Foto penningmeesterLaurens Heijs (penningmeester)

Mijn naam is Laurens, ik volg de masterspecialisatie Ondernemingsrecht. Het afgelopen jaar ben ik bij Actioma actief geweest als redactielid.

Redactieleden

  • Tara Nakshbande

Contactgegevens

Stichting Nijmeegs Juridisch Faculteitsblad
Montessorilaan 10
6525 HR Nijmegen
actioma@jur.ru.nl
ISSN: 1380-7129

In samenwerking met

  • Osage (vormgever)
  • Zalsman, Zwolle (drukker)

Raad van Toezicht

  • Ine van den Heuvel (faculteitsdirecteur)
  • Piet Hein van Kempen
  • Emily van den Brink
  • Anna Cleuters