Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Combinatiestudies Recht & Management en Recht & Economie

Deze informatie is relevant voor studenten die de combinatiestudie Recht & Management of Recht & Economie volgen. Lees eerst de algemene informatie door om vervolgens gericht te kijken naar de specifieke informatie die relevant is voor jouw situatie.

Algemene informatie

 • Voor de vakken van Bedrijfskunde (R&M) en Economie (R&E) dien je jezelf tijdig in te schrijven via Osiris, volgens de strikte aanmelddeadlines van de Faculteit Managementwetenschappen.
 • Eerstejaars studenten worden door de Rechtenfaculteit ingeschreven in werkgroepcombinaties, hogerejaars studenten moeten zelf actie ondernemen.
 • Word je door de rechtenfaculteit voor het onderwijs ingeschreven, dan wordt jouw inschrijving uiterlijk half januari in Osiris verwerkt. Klopt je aanmelding niet, onderneem dan zelf actie.
 • Je dient jezelf in te schrijven voor de essays en de bachelor thesis!
 • Heb je het webformulier niet tijdig ingediend, dan dien je jezelf in te schrijven voor het onderwijs via Osiris. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor mogelijke overlap in je collegerooster.
 • Ben je gestopt met de combinatiestudie of ben je overgestapt naar de Plusstudie, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan studieadviseur Ingrid Dijkstra via ingrid.dijkstra@ru.nl.

Eerstejaars combinatiestudiestudenten

Recht & managementstudenten worden ingedeeld in werkgroepcombinaties 1 of 2. Studenten Recht & Economie worden in werkgroepcombinatie 3 of 4.

Tweedejaars, derdejaars en vierdejaars combinatiestudiestudenten

Via het webformulier geef je als combinatiestudiestudent aan welke bachelorvakken je voor het tweede semester wilt volgen. Vul dit formulier uiterlijk 7 januari in.
Op het webformulier geef je ook aan welke vakken van Bedrijfskunde/Economie je volgt. Dit doe je zodat we mogelijke overlap kunnen voorkomen.

Combinatiestudiestudenten in de master

Inschrijving masteronderwijs
Ben je al ingeschreven als masterstudent, dan kun je via Osiris je inschrijven voor de mastervakken. In januari start de inschrijving voor het onderwijs van het tweede semester. Raadpleeg de aanmeldingsprocedure voor mastervakken voor meer informatie.

Heb je aantoonbare overlap met vakken van de faculteit der Managementwetenschappen, meld je dan telefonisch tijdens de aanmeldperiode bij het STIP Rechten.

Aanmelden onderwijs tweede semester 2023-2024

 • Zorg ervoor dat je de juiste vakcodes gebruikt, raadpleeg het opleidingsprogramma. Neem bij twijfel contact op met het STIP Rechten.
 • De aanmelding opent rond 09:00 uur 's ochtends. Verifieer na de aanmelding of je correct bent aangemeld voor het hoorcollege, de werkgroep en de eerste tentamengelegenheid in Osiris.
 • Raadpleeg deze pagina voor een uitleg over hoe je je kunt inschrijven voor onderwijs in Osiris.
 • Klopt je aanmelding niet, onderneem dan zelf actie.
 • Aanmelden voor een (her)tentamen kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de betreffende (her)tentamendatum.

Vragen of problemen?

Bij eventuele vragen of problemen met betrekking tot de aanmelding, raadpleeg eerst de aanmeldinformatie zorgvuldig. Als aanmelden echt niet lukt, neem dan tijdig telefonisch contact op met het STIP Rechten op 024-3612308. Voor andere vragen kun je ons per e-mail bereiken (stip-fdr@ru.nl).

Om je eigen studieprogramma of vakken aan je rooster toe te voegen, gebruik je jouw persoonlijke rooster. Zorg ervoor dat je jouw voornaam.achternaam@ru.nl e-mailadres correct hebt ingesteld, aangezien dit wordt gebruikt voor officiële communicatie via e-mail.