Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aanmelden vakken recidivisten 2023-2024

Als je eerder voor een B1-, B2- of B3-vak was aangemeld maar het tentamen niet hebt gehaald (een onvoldoende/ND), ben je een recidivist. Je dient jezelf aan te melden voor recidivistenwerkgroepen. Als recidivist B1, B2 of B3 kun je jezelf aanmelden in Osiris van 15 t/m 22 januari. Aanmelden na deze datum is niet mogelijk.

Studielast

We raden je aan om per semester gemiddeld 30 EC aan vakken te volgen. Heb je een B1-vak niet behaald, pas dan op dat je niet te veel B2-vakken volgt. Heb je bijvoorbeeld Straf(proces)recht (8 EC) niet behaald, zorg dan dat je dit in het tweede jaar wel haalt. Laat in plaats daarvan bijvoorbeeld het vak Historisch-vergelijkende ontwikkeling van het privaatrecht (6 EC) vallen. Heb je minder dan 45 EC aan B1-vakken behaald, dan is het zonder voorafgaande toestemming van de studieadviseur niet mogelijk om B2-onderwijs te volgen.

Recidivisten-bijeenkomsten

Als er voor een vak recidivistenwerkgroepen worden aangeboden, dan kun je jezelf als recidivist uitsluitend voor deze groepen aanmelden en niet voor het reguliere werkgroeponderwijs.

Verplichte voorkennis

Voor bepaalde vakken gelden voorkenniseisen. Als je bijvoorbeeld het B1-vak Staats- en bestuursrecht niet hebt gehaald, kun je de B2-vakken Staatsrecht en/of Bestuursrecht II niet volgen. In dat geval kun je ervoor kiezen om in plaats daarvan B3-vakken te volgen. Het is echter jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je onderwijs- en tentamenrooster goed op elkaar afgestemd zijn.

Aparte recidivistenbijeenkomsten

Voor de volgende vakken zijn er aparte recidivistenbijeenkomsten (onder voorbehoud van wijzigingen):

 • Strafrecht: JUR-1STRFREC
 • Rechtsfilosofie: JUR-1REFILOREC
 • Privaatrecht: JUR-1PRIVRREC
 • Inleiding Europees recht: JUR-1IEURREC
 • Bestuursrecht II: JUR-2BES2REC
 • Staatsrecht Rechtsgeleerdheid: JUR-2STARRGLREC
 • Staatsrecht European Law School: JUR-2STARELSREC
 • Straf(proces)recht II: JUR-2STR2REC
 • Historisch-vergelijkende ontwikkeling van het privaatrecht: JUR-2HOPRIVREC
 • Burgerlijk recht II: JUR-3BUR2REC
 • Ondernemingsrecht (RGL, ELS en NOT): JUR-3ONDERNEMREC

Roosterinformatie

Kijk onder de reguliere vakcode in het rooster. Na het sluiten van de aanmelding word je aangemeld onder de reguliere vakcode. Vanaf dat moment is het vak en het tentamen onder de reguliere code zichtbaar in Osiris. Daarvóór is alleen de recidivistencode zichtbaar in Osiris zonder tentamenaanmelding.

Aandachtspunten recidivisten

Voor vakken met alleen hoorcolleges is er geen recidivistenonderwijs. Om toegang te krijgen tot Brightspace dien je jezelf wel aan te melden in Osiris onder de reguliere vakcode.

Vakken met deelcijfers: Indien je eerder een onvoldoende eindcijfer hebt behaald, vervallen de deelcijfers en zal je in beginsel het vak in zijn geheel opnieuw moeten volgen (zie OER artikel 36 lid 9).

Voor recidivisten van Rota Criminalis en Academische vaardigheden geldt een aparte aanmeldingsperiode van 15 t/m 22 januari via dit webformulier, waarbij je het volledige vak opnieuw volgt.

Recidivisten Staatsrecht: De sectie Staatsrecht biedt in 2023-2024 aan het eind van het tweede semester twee bijeenkomsten aan met tentamenvoorbereiding en gelegenheid tot vragen stellen. Als recidivist Staatsrecht kun je jezelf in het tweede semester aanmelden voor het onderwijs, waarmee je tevens staat aangemeld voor de eerste gelegenheid van het tentamen. Je kunt vervolgens de twee bijeenkomsten bijwonen.

Aanmelden in Osiris: Ga in Osiris naar ‘Inschrijven’ en kies voor ‘Cursus’. Vul in het zoekscherm de recidivistencode in en klik op de cursus waarvoor je ingeschreven wil worden. Kies bij werkvorm ‘Recidivistenwerkgroep' als je de werkgroep wilt volgen. Als je alleen Brightspace-toegang wilt, dan klik je ‘Alleen Brightspace-toegang' aan en kies je niet voor de recidivistenwerkgroep.

Aanmelden onderwijs tweede semester 2023-2024

 • Zorg ervoor dat je de juiste vakcodes gebruikt, raadpleeg het opleidingsprogramma. Neem bij twijfel contact op met het STIP Rechten.
 • De aanmelding opent rond 09:00 uur 's ochtends. Verifieer na de aanmelding of je correct bent aangemeld voor het hoorcollege, de werkgroep en de eerste tentamengelegenheid in Osiris.
 • Raadpleeg deze pagina voor een uitleg over hoe je je kunt inschrijven voor onderwijs in Osiris.
 • Klopt je aanmelding niet, onderneem dan zelf actie.
 • Aanmelden voor een (her)tentamen kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de betreffende (her)tentamendatum.

Vragen of problemen?

Bij eventuele vragen of problemen met betrekking tot de aanmelding, raadpleeg eerst de aanmeldinformatie zorgvuldig. Als aanmelden echt niet lukt, neem dan tijdig telefonisch contact op met het STIP Rechten op 024-3612308. Voor andere vragen kun je ons per e-mail bereiken (stip-fdr@ru.nl).

Om je eigen studieprogramma of vakken aan je rooster toe te voegen, gebruik je jouw persoonlijke rooster. Zorg ervoor dat je jouw voornaam.achternaam@ru.nl e-mailadres correct hebt ingesteld, aangezien dit wordt gebruikt voor officiële communicatie via e-mail.