Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Van B1 naar B2

Elk jaar schrijf je je opnieuw in voor het nieuwe collegejaar via Studielink. Herinschrijven is mogelijk vanaf half juni 2023. Het is verstandig om de inschrijving vóór 15 augustus af te ronden. Ook is het mogelijk om vóór 1 september van bachelorrichting te wisselen. Bekijk hieronder wat van toepassing is op de overgang van je B1-jaar naar je B2-jaar.

Bindend studieadvies (BSA)

Tussentijds studieadvies in februari

In de tweede helft van februari ontvang je een brief met je tussentijdse studieadvies. Dit is een voorlopig BSA. Het advies is niet bindend, maar het laat zien of je op de goede weg bent met je studie. De volgende adviesmogelijkheden zijn er: positief, negatief en twijfel. Vallen je studieresultaten tegen? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Niet alle vakken gehaald?

Voldoe je aan het eind van je eerste jaar wel aan de BSA-norm, maar heb je niet alle vakken gehaald, dan kun je alleen de B2-vakken doen waarbij je voldoet aan de voorkennisvereisten. Die eisen vind je in de cursusomschrijving van het vak. In het nieuwe studiejaar moet je hoofdfocus dan liggen bij de nog openstaande B1-vakken. Neem voor het bespreken van je alternatieve studieplanning contact op met een studieadviseur.

Voorkennisvereisten bachelor jaar 2

Welke vakkennis heb je nodig?
Bachelor: Benodigde vakkennis uit B1 vak: B2 vakken
Rechtsgeleerdheid/European Law School

Strafrecht

Strafrecht 1 en 2

Rechtsgeleerdheid/European Law School

Staats- & Bestuursrecht

Staatsrecht, Bestuursrecht 1 en 2 en Rota Administrativa

European Law School

Inleiding Internationaal Recht

Various Concepts of International Law

European Law School

Inleiding Europees Recht

Institutional Law of the EU, Substantive Law of the EU

European Law School Internationaal óf Inleiding Europees recht

Moot Court

Notarieel recht Privaatrecht Burgerlijk recht 1 & 2, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht,  Notarieel Ondernemingsrecht 1 en Rota Carolina

Hoorzitting bij negatief BSA

Heb je minder dan 45 EC behaald? In principe ontvang je dan in juli een voorgenomen negatief BSA en zul je de studie moeten staken. Je wordt echter in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden door de BSA-commissie, voordat je BSA een definitief (en bindend) negatief studieadvies wordt. De hoorzittingen zijn uitsluitend bedoeld om zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden te melden, die je nog niet had kunnen melden op het moment dat het studieadvies werd uitgebracht en die ook nog niet bekend zijn bij de studieadviseur. De hoorzittingen vinden plaats in de tweede helft van augustus. Meer informatie hierover krijg je via een studieadviseur en kun je nalezen in de brief over het BSA die je in juli ontvangt. Meer informatie over het BSA.

Herinschrijven en wisselen van bachelor

Herinschrijven is mogelijk vanaf half juni 2023. Het is verstandig om de inschrijving vóór 15 augustus af te ronden. Lees meer informatie over herinschrijven en wisselen van bachelor.

  • Schrijf je je in voor exact dezelfde bacheloropleiding als waar je nu voor ingeschreven staat? Volg dan de stappen in Studielink.
  • Wil je vóór 1 september van bacheloropleiding wisselen? Ook dan kun je in Studielink een nieuw inschrijfverzoek doen. Meld je aan als hogerejaars, je krijgt dan geen studiekeuzecheck.
  • Ga je wisselen van opleiding? Dan geldt het volgende (pdf, 65 kB) t.a.v. vrijstellingen en het toepasselijke Onderwijs- en Examenreglement (OER).

Welke masters sluiten aan op mijn bachelor?

Weet jij nog niet welke bachelorrichting je moet kiezen voor jouw B2- en B3-jaar? Lees dan meer over de verschillende vakken in de Studiegids of bekijk voorlichtingsvideo's op ons Youtube-kanaal. Ben je benieuwd welke masters van de Nijmeegse rechtenfaculteit aansluiten op jouw bachelorrichting? Bekijk dan dit handige overzicht.

Vragen?

Voor vragen over de overgang van B1 naar B2 kun je een afspraak maken met een studieadviseur of bellen naar het telefonisch spreekuur. Voor specifieke vragen over je inschrijving kun je terecht bij de Centrale Studentenbalie.