Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste jaar (B1-jaar) van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, European Law School en Notarieel Recht is voor de drie opleidingen identiek.

Je krijgt inleidende vakken over de hoofdgebieden van rechtsgeleerdheid. Zo leg je een brede theoretische basis. Ook maak je kennis met rechtsfilosofie, ontwikkel je studiemethodes en juridische schrijfvaardigheden en neem je deel aan een oefenrechtbank.

Als je aan het eind van het jaar voldoende studiepunten hebt behaald verkrijg je een positief bindend studieadvies en kun je verder met het tweede studiejaar.

Semester

Periode

Cursus

Code

EC

1 1 Foutloos Nederlands JUR-1NEDCUR 2
1 1-2 Inleiding tot de Rechtswetenschap JUR-1INLRW1 9
1 1-2 Staats- en bestuursrecht JUR-1STABER 10
1 2 Inleiding Internationaal recht JUR-1IINT 5
1-2 1-2-3 Privaatrecht JUR-1PRIVR 10
1-2 1-2-3 Mentoraat* JUR-1MENTO 0
1-2 1-2-3 Tutoraat JUR-1TUTORAAT 0
2 3 Inleiding Europees recht JUR-1IEUR 5
2 3-4 Academische vaardigheden JUR-1ACAVA 4
2 3-4 Rechtsfilosofie JUR-1REFILO 5
2 3-4 Rota criminalis JUR-1ROTCRI 2
2 3-4 Straf(proces)recht JUR-1STRF 8

*Tot het B1 jaar behoort ook het mentoraat. Studenten moeten aan alle onderdelen daarvan voldoen.

Studielastverdeling periode 1: wekelijks 8 uur hoorcollege en 6 uur werkgroep; 4x2 uur hoorcollege Foutloos Nederlands; 1x bijeenkomst mentoraat
Studielastverdeling periode 2: wekelijks 12 uur hoorcollege en 6 uur werkgroep; 4x2 uur hoorcollege Foutloos Nederlands; 1x bijeenkomst mentoraat
Studielastverdeling periode 3: wekelijks 10 uur hoorcollege en 8 uur werkgroep; 7x2 uur hoorcollege en 4x2 uur oefenbijeenkomst Rota Criminalis 
Studielastverdeling periode 4: wekelijks 4 uur hoorcollege en 6 uur werkgroep; 2x zitting Rota Criminalis