Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aanmelden losse bachelorvakken 2023-2024

Als B2-student met minimaal 45 EC aan B1-vakken, die niet wil of kan gebruikmaken van de B2-werkgroepcombinatie, of als je een B3-student bent, kun je je alleen aanmelden voor individuele vakken via Osiris. Zie de instructie aanmelding in Osiris voor de algemene aanmeldprocedure.

Als je minder dan 45 EC aan B1-vakken hebt behaald, kun je zonder voorafgaande toestemming van de studieadviseur geen B2-onderwijs volgen. Raadpleeg het programma B2 en programma B3 in de online studiegids voor een overzicht van de te volgen vakken en vakcodes.

Je hebt de mogelijkheid om je van 15 t/m 22 januari aan te melden voor losse B2- en B3-vakken, inclusief de essays en bachelorthesis.

Deze aanmeldingsperiode is ook van toepassing op het recidivistenonderwijs. Het rooster van recidivistenonderwijs is op persoonlijkrooster.ru.nl te vinden onder de reguliere vakcode. Aanmelden verloopt via deze procedure.

Na afloop van de aanmeldtermijn is het niet mogelijk om je aan te melden voor losse vakken.

Ben je B2-student en heb je vorig jaar tussen de 39 en 44 EC behaald? Dan kun je jezelf niet zelf aanmelden voor B2-vakken. In dat geval ligt de nadruk op de nog openstaande B1-vakken. In uitzonderlijke situaties kan een B2-vak in semester 2 worden gevolgd, zelfs als je niet aan de 45 EC-norm voldoet en mits je voldoet aan de voorkennisvereisten. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met een studieadviseur.

Wil je volgend jaar starten met de master Ondernemingsrecht, dan moet je het integratievak Economie & Jaarrekeningrecht als extra vak behalen (zie OER artikel 65-17).

Kijk hieronder voor de aandachtspunten per bacheloropleiding.

Aandachtspunten Notarieel Recht

Essays Notarieel ondernemingsrecht en Essay Burgerlijk recht II: Je meldt jezelf aan via Osiris van 15 t/m 22 januari.

Bachelorthesis NOT: Alle informatie betreffende de bachelorthesis is hier te vinden. Je meldt jezelf aan voor de bachelorthesis Notarieel recht via Osiris van 15 t/m 22 januari. Voor het aanmelden voor de bachelorthesis Notarieel recht is vereist dat de B1-vakken Foutloos Nederlands, Academische Vaardigheden en alle essays uit het B2-jaar met een voldoende zijn afgerond.

Stage Notarieel recht in het kader van Agrarisch recht (keuzevak): Aanmelding vindt plaats via de vaksectie.

Aandachtspunten Rechtsgeleerdheid

Nederlands en vergelijkend staatsrecht: Dit betreft een jaarvak, je meldt je bij aanvang van het tweede semester opnieuw aan voor werkgroepen middels de werkgroepcombinatie of als los vak.

Essay Strafrecht: Aanmelding heeft plaatsgevonden in het eerste semester.

Essay Bestuursrecht, Burgerlijk recht II en Staatsrecht: De aanmeldperiode voor het tweede semester loopt van 15 t/m 22 januari. Zodra je in Osiris bent aangemeld, verloopt de onderwerpkeuze waar dat van toepassing is, via Brightspace.

Bachelorthesis RGL: De bachelorthesis is verplicht in het derde jaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Aanmelden via Osiris kan tot maandag 19 februari 2024. Na aanmelding in Osiris krijg je toegang tot de Brightspace-pagina van de bachelorthesis, waar je mogelijke onderwerpen en deadlines kunt vinden. Meer informatie over de bachelorthesis. Houd er rekening mee dat aanmelding voor de bachelorthesis Rechtsgeleerdheid vereist dat je de B1-vakken Foutloos Nederlands, Academische Vaardigheden en alle essays uit het B2-jaar met een voldoende hebt afgerond.

Aandachtspunten European Law School

Nederlands en vergelijkend staatsrecht: Dit betreft een jaarvak, je meldt je bij aanvang van het tweede semester opnieuw aan voor werkgroepen middels de werkgroepcombinatie of als los vak. Denk hierbij aan de vakcode die hoort bij je opleiding!

Ben je B2-student ELS en volg je de vertaalspecialisatie? Dan krijg je géén voorkeursaanmelding. Aanmelding voor de vertaalvakken loopt via de Faculteit der Letteren (let op: de aanmeldperiode bij FdL kan afwijken van die van FdR). Verder meld je jezelf aan voor de reguliere ELS B2-vakken (ook als je het betreffende vak voor minder EC wilt volgen).

Moot Court International / European Law: Je meldt jezelf aan via Osiris. Dit is mogelijk van 15 t/m 22 januari. Je kunt kiezen tussen Moot Court International Law en Moot Court European Law. Er geldt vol = vol. Beide Moot Courts kennen een introductiebijeenkomst: je bent verplicht om deze bij te wonen! De datum van de introductiebijeenkomst vind je terug in je persoonlijke rooster.

Essay Strafrecht: Aanmelding heeft plaatsgevonden in het eerste semester.

Essay Bestuursrecht, Staatsrecht en Substantive Law: De aanmeldperiode voor het tweede semester loopt van 15 t/m 22 januari. Zodra je in Osiris bent aangemeld, verloopt de onderwerpkeuze waar dat van toepassing is via Brightspace.

Bachelorthesis ELS: Alle informatie betreffende de bachelorthesis is hier te vinden. Je meldt jezelf aan voor de bachelorthesis European Law School via Osiris van 15 t/m 22 januari. Voor het aanmelden voor de bachelorthesis European Law School is vereist dat de B1-vakken Foutloos Nederlands, Academische Vaardigheden en alle essays uit het B2-jaar met een voldoende zijn afgerond.

Aanmelden onderwijs tweede semester 2023-2024

  • Zorg ervoor dat je de juiste vakcodes gebruikt, raadpleeg het opleidingsprogramma. Neem bij twijfel contact op met het STIP Rechten.
  • De aanmelding opent rond 09:00 uur 's ochtends. Verifieer na de aanmelding of je correct bent aangemeld voor het hoorcollege, de werkgroep en de eerste tentamengelegenheid in Osiris.
  • Raadpleeg deze pagina voor een uitleg over hoe je je kunt inschrijven voor onderwijs in Osiris.
  • Klopt je aanmelding niet, onderneem dan zelf actie.
  • Aanmelden voor een (her)tentamen kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de betreffende (her)tentamendatum.

Vragen of problemen?

Bij eventuele vragen of problemen met betrekking tot de aanmelding, raadpleeg eerst de aanmeldinformatie zorgvuldig. Als aanmelden echt niet lukt, neem dan tijdig telefonisch contact op met het STIP Rechten op 024-3612308. Voor andere vragen kun je ons per e-mail bereiken (stip-fdr@ru.nl).

Om je eigen studieprogramma of vakken aan je rooster toe te voegen, gebruik je jouw persoonlijke rooster. Zorg ervoor dat je jouw voornaam.achternaam@ru.nl e-mailadres correct hebt ingesteld, aangezien dit wordt gebruikt voor officiële communicatie via e-mail.