Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aanmelden vakken B2 Notarieel recht 2022-2023

Let op: Studenten B2 die zich niet voor de werkgroepcombinatie B2 kunnen of willen aanmelden, maar die wel minimaal 45 EC aan B1-vakken hebben behaald, schrijven zich in voor losse vakken. Bekijk de procedure.

Aanmelden B2 werkgroepcombinatie Notarieel recht

Ben je B2-student, heb je 45 EC of meer aan B1-vakken behaald én voldoe je aan alle voorkenniseisen voor de vakken in de werkgroepcombinatie? Dan kun je jezelf aanmelden op 10 en 11 januari voor een werkgroepcombinatie.

 • Een werkgroepcombinatie omvat bijna alle vakken, zowel hoorcolleges als werkgroepen (uitzonderingen hierop vind je onder 'Aandachtspunten Notarieel recht').
 • Na het sluiten van de aanmelding voor werkgroepcombinaties word je aangemeld voor bijna alle vakken (alle werkvormen evenals in beginsel de eerste tentamengelegenheid). Pas vanaf dat moment zijn de vakken en tentamens zichtbaar in Osiris. Daarvóór is alleen de code van de werkgroepcombinatie zichtbaar in Osiris.
 • Aanmelding voor een werkgroepcombinatie verloopt via deze procedure.
 • Kijk voor de opties van de werkgroepcombinaties op persoonlijkrooster.ru.nl naar JUR-2WGCOM2NOT. Zie verder de instructie aanmelding in Osiris  voor de algemene aanmeldprocedure.
 • Voor een overzicht van de te volgen vakken zie het programma van jouw opleiding.
 • Na het verstrijken van de aanmeldtermijn is aanmelden of wisselen van werkgroep NIET mogelijk.

Aandachtspunten Notarieel recht

 • Let op: ben je B2-student en heb je vorig jaar tussen de 39 en 44 EC behaald? Dan kun je jezelf niet zelf aanmelden voor B2-vakken. In principe ligt de focus bij minder dan 45 EC op de nog openstaande B1-vakken. Er zijn echter omstandigheden denkbaar waarbij je in semester 2, ondanks het niet voldoen aan de 45 EC-norm, wél een enkel B2-vak mag volgen (mits je voldoet aan de voorkennisvereisten). Neem voor meer informatie hierover contact op met een studieadviseur.
 • De werkgroepcombinatieomvat: Burgerlijk recht II, Notarieel ondernemingsrecht, Historisch-vergelijkende ontwikkeling van het privaatrecht en Integratievak Economie & Jaarrekeningrecht.
 • Essay Notarieel ondernemingsrecht: aanmelden via Osiris van 18 t/m 23 januari.
 • Essay Burgerlijk recht: aanmelden via Osiris van 16 t/m 23 januari.

Aanmelden onderwijs tweede semester 2022-2023

 • Let op: de aanmelding voor een vak is in beginsel direct de aanmelding voor de eerste tentamengelegenheid. Daarom is het van uiterst belang dat je de juiste vakcode gebruikt die bij jouw opleiding hoort. Raadpleeg hiervoor het programma van jouw opleiding. Neem bij twijfel contact op met de Studentenbalie Rechten.
 • Rond 09:00 uur ‘s ochtends gaat de aanmelding open.
 • Controleer na het aanmelden, of je ook daadwerkelijk voor het hoorcollege, de werkgroep én de eerste tentamengelegenheid bent aangemeld. Dit kun je controleren in Osiris. Klopt je aanmelding niet, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om in actie te komen! Ben je te laat met aanmelden, dan mag je niet deelnemen aan het (her)tentamen. Aanmelding voor het (her)tentamen kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het (her)tentamen.

Vragen of problemen?

Ondervind je problemen met het aanmelden voor werkgroepen of colleges, lees dan eerst de aanmeldinformatie nog eens goed door. Lukt het aanmelden echt niet, meld je dan tijdig telefonisch (024-3612308) bij de Studentenbalie Rechten. Je vraag of probleem kan dan vaak meteen opgelost worden. Bij grote drukte kan de wachttijd oplopen en hopen we op je begrip. Heb je een andere vraag? Dan kun je ons per e-mail bereiken.

Om je eigen studieprogramma of vakken toe te voegen aan je rooster, gebruik je jouw persoonlijk rooster.

De faculteit gebruikt het voornaam.achternaam@ru.nl e-mailadres voor haar berichtgeving per e-mail. Zorg ervoor dat je dit correct hebt ingesteld en houd je e-mail in de gaten (als je inbox vol is kun je geen nieuwe e-mail ontvangen).