Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aanmelden vakken B2 Notarieel recht 2023-2024

Let op: als B2-student die zich niet voor de werkgroepcombinatie B2 kan of wil aanmelden, maar die wel minimaal 45 EC aan B1-vakken heeft behaald, meld je jezelf aan voor losse vakken. Bekijk de procedure.

Aanmelden B2 werkgroepcombinatie Notarieel recht

Ben je B2-student, heb je 45 EC of meer aan B1-vakken gehaald én voldoe je aan alle voorkenniseisen voor de vakken van de werkgroepcombinatie? Dan geef je van 21 en 22 augustus via Osiris jouw voorkeuren op voor de werkgroepcombinatie van het eerste semester. op 23 en 24 augustus vindt er een loting plaats en word je door de Studentadministratie voor een werkgroepcombinatie ingeschreven. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren die je hebt opgegeven. Het kan betekenen dat niet alle keuzevakken mogelijk zijn in de combinatie waarin je bent ingedeeld. Wisselen achteraf is niet mogelijk.

 • Een werkgroepcombinatie omvat bijna alle vakken, maar is exclusief keuzevakken en essays. Hiervoor moet je jezelf apart aanmelden.
 • Na het sluiten van de voorkeursaanmelding voor werkgroepcombinaties word je ingeloot voor een werkgroepcombinatie, waarbij je door de Studentadministratie Rechten wordt aangemeld voor bijna alle vakken. Pas vanaf dat moment zijn de vakken en tentamens zichtbaar in Osiris.
 • Aanmelding voor een werkgroepcombinatie verloopt via deze procedure.
 • Kijk voor de opties van de werkgroepcombinaties op persoonlijkrooster.ru.nl naar Notarieel recht: JUR-2WGCOM1NOT.
 • Voor een overzicht van de te volgen vakken zie het programma van jouw opleiding.

Aandachtspunten Notarieel recht

 • Let op: ben je tweedejaars en heb je vorig jaar tussen de 39 en 44 EC behaald? Dan kun je je niet zelf aanmelden voor B2-vakken. In principe ligt de focus bij minder dan 45 EC op de nog openstaande B1-vakken. Er zijn echter omstandigheden denkbaar waarbij je in semester 1, ondanks het niet voldoen aan de 45 EC-norm, wél een enkel B2-vak mag volgen (mits je voldoet aan de voorkennisvereisten). Neem voor meer informatie hierover contact op met een studieadviseur.
 • De werkgroepcombinatie omvatBurgerlijk recht I, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht en de Rota Carolina. Aanmelden kan op 21 en 22 augustus. Je bent niet aangemeld voor keuzevakken en essays.
 • Keuzevakken: meld je apart aan voor RechtsfilosofieRechtssociologie of Criminologie, waarvoor een maximum geldtRechtsfilosofie (maximum 200 studenten)Rechtssociologie (maximum van 200 studenten) of Criminologie (maximum van 180 studenten) Dit kan van 28 t/m 30 augustus via Osiris.
 • Essay Criminologie: meld je via Osiris aan voor één van de drie essayrondes (werkgroep 1, 2 of 3) gedurende de aanmeldperiode van 28 t/m 30 augustus. Er geldt een maximum van 60 studenten per ronde. Je kan alleen voor het essay Criminologie inschrijven in combinatie met het keuzevak Criminologie of als je dit keuzevak eerder hebt behaald.
 • Essay Rechtssociologie, meld je aan via Osiris gedurende de aanmeldperiode van 28 t/m 30 augustus. Keuze uit onderwerpen via Brightspace.
 • Essay Rechtsfilosofie: meld je aan via Osiris gedurende de aanmeldperiode van 28 t/m 30 augustus.
 • Rota Carolina: dit is een verplicht vak voor B2-studenten Notarieel recht. Voor alle onderdelen van de Rota Carolina geldt verplichte aanwezigheid. Afwezigheid resulteert in uitsluiting. Studenten die zich aanmelden voor de werkgroepcombinatie zijn automatisch inschreven voor de Rota Carolina.

Aanmelden onderwijs eerste semester 2023-2024

 • Let op: de aanmelding voor een vak is in beginsel direct de aanmelding voor de eerste tentamengelegenheid. Daarom is het van uiterst belang dat je de juiste vakcode gebruikt die bij jouw opleiding hoort. Raadpleeg hiervoor het programma van jouw opleiding. Neem bij twijfel contact op met de Studentenbalie Rechten.
 • Rond 09:00 uur ‘s ochtends gaat de aanmelding open.
 • Controleer na het aanmelden, of je ook daadwerkelijk voor het hoorcollege, de werkgroep én de eerste tentamengelegenheid bent aangemeld. Dit kun je controleren in Osiris. Klopt je aanmelding niet, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om in actie te komen! Ben je te laat met aanmelden, dan mag je niet deelnemen aan het (her)tentamen. Aanmelding voor het (her)tentamen kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het (her)tentamen.
 • Na de loting van de werkgroepcombinaties word je aangemeld voor bijna alle vakken. Pas vanaf dat moment zijn de vakken en tentamens zichtbaar in Osiris. Daarvóór is alleen de code van de werkgroepcombinatie zichtbaar in Osiris.

Vragen of problemen?

Ondervind je problemen met het aanmelden voor werkgroepen of colleges, lees dan eerst de aanmeldinformatie nog eens goed door. Lukt het aanmelden echt niet, meld je dan tijdig telefonisch (024-3612308) bij de Studentenbalie Rechten. Je vraag of probleem kan dan vaak meteen opgelost worden. Bij grote drukte kan de wachttijd oplopen en hopen we op je begrip. Heb je een andere vraag? Dan kun je ons per mail bereiken.

De faculteit gebruikt het voornaam.achternaam@ru.nl e-mailadres voor haar berichtgeving per e-mail. Zorg ervoor dat je dit correct hebt ingesteld en houd je e-mail in de gaten (als je inbox vol is kun je geen nieuwe e-mail ontvangen).

Bekijk de actuele openingstijden van de Studentenbalie Rechten.