Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aanmelden werkgroepcombinaties B2 2023-2024

Als je een B2-student bent met minstens 45 EC aan B1-vakken en je voldoet aan de voorkenniseisen voor de vakken in de werkgroepcombinatie, kun je jezelf aanmelden voor een werkgroepcombinatie op 8, 9 en 10 januari. Deze combinatie omvat bijna alle vakken, inclusief hoorcolleges en werkgroepen.  Na 10 januari vindt de loting plaats, waarbij de Studentadministratie je aanmeldt voor een werkgroepcombinatie, rekening houdend met je voorkeuren. Het is belangrijk om te benadrukken dat wanneer je je voor zoveel mogelijk voorkeuren opgeeft, de kans groot is dat je in je gewenste werkgroep wordt geplaatst.

De aanmelding voor vakken en tentamens in Osiris is pas zichtbaar een dag (of twee) nadat de aanmelding voor werkgroepcombinaties is gesloten. Daarvóór is alleen de code van de werkgroepcombinatie zichtbaar in Osiris.

Je kunt de beschikbare werkgroepcombinaties bekijken op persoonlijkrooster.ru.nl.

  • Rechtsgeleerdheid: JUR-2WGCOM2RGL
  • European Law School: JUR-2WGCOM2ELS
  • Notarieel Recht: JUR-2WGCOM2NOT

Na het verstrijken van de aanmeldtermijn is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor een werkgroep of van werkgroep te wisselen.

Ben je B2-student en heb je vorig jaar tussen de 39 en 44 EC behaald? Dan kun je jezelf niet zelf aanmelden voor B2-vakken. In dat geval ligt de nadruk op de nog openstaande B1-vakken. In uitzonderlijke situaties kan een B2-vak in semester 2 worden gevolgd, zelfs als je niet aan de 45 EC-norm voldoet en mits je voldoet aan de voorkennisvereisten. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met een studieadviseur.

Lees hieronder de aandachtspunten per bacheloropleiding:

Aandachtspunten Rechtsgeleerdheid

De werkgroepcombinatie omvat de vakken Nederlands en vergelijkend staatsrecht, Bestuursrecht II, Strafrecht II en Historisch-vergelijkende ontwikkeling van het privaatrecht.

De Rota Administrativa, essays en bachelorthesis vallen niet binnen de werkgroepcombinatie. Voor deze onderdelen dien je je apart aan te melden. Raadpleeg de aanmeldingsprocedure voor losse bachelorvakken voor meer informatie.

Ben je B2-student RGL en volg je tevens het programma van European Law School? Dan meld je jezelf aan voor de werkgroepcombinatie van Rechtsgeleerdheid aangevuld met de losse vakken Substantive Law of the EU en Various Concepts of International Law.

Aandachtspunten European Law School

De werkgroepcombinatie omvat de vakken Nederlands en vergelijkend staatsrecht, Bestuursrecht II, Strafrecht II, Substantive Law of the EU en Various Concepts of International Law.

Moot Court International / European Law, essays en bachelorthesis vallen niet binnen de werkgroepcombinatie. Voor deze onderdelen dien je je apart aan te melden. Raadpleeg de aanmeldingsprocedure voor losse bachelorvakken voor meer informatie.

Ben je B2-student ELS en volg je tevens het programma van Rechtsgeleerdheid? Dan meld je jezelf aan voor de werkgroepcombinatie van Rechtsgeleerdheid aangevuld met de losse vakken Substantive Law of the EU en Various Concepts

Ben je B2-student ELS en volg je de vertaalspecialisatie? Dan krijg je géén voorkeursaanmelding. Aanmelding voor de vertaalvakken loopt via de Faculteit der Letteren (let op: de aanmeldperiode bij FdL kan afwijken van die van FdR). Verder meld je jezelf aan voor de reguliere ELS B2-vakken (ook als je het betreffende vak voor minder EC wilt volgen).

Aandachtspunten Notarieel recht

De werkgroepcombinatie omvat de vakken Burgerlijk recht II, Notarieel ondernemingsrecht, Historisch-vergelijkende ontwikkeling van het privaatrecht en Integratievak Economie & Jaarrekeningrecht.

De essays en bachelorthesis vallen niet binnen de werkgroepcombinatie. Voor deze onderdelen dien je je apart aan te melden. Raadpleeg de aanmeldingsprocedure voor losse bachelorvakken voor meer informatie.

Aanmelden onderwijs tweede semester 2023-2024

  • Zorg ervoor dat je de juiste vakcodes gebruikt, raadpleeg het opleidingsprogramma. Neem bij twijfel contact op met het STIP Rechten.
  • De aanmelding opent rond 09:00 uur 's ochtends. Verifieer na de aanmelding of je correct bent aangemeld voor het hoorcollege, de werkgroep en de eerste tentamengelegenheid in Osiris.
  • Raadpleeg deze pagina voor een uitleg over hoe je je kunt inschrijven voor onderwijs in Osiris.
  • Klopt je aanmelding niet, onderneem dan zelf actie.
  • Aanmelden voor een (her)tentamen kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de betreffende (her)tentamendatum.

Vragen of problemen?

ij eventuele vragen of problemen met betrekking tot de aanmelding, raadpleeg eerst de aanmeldinformatie zorgvuldig. Als aanmelden echt niet lukt, neem dan tijdig telefonisch contact op met het STIP Rechten op 024-3612308. Voor andere vragen kun je ons per e-mail bereiken (stip-fdr@ru.nl).

Om je eigen studieprogramma of vakken aan je rooster toe te voegen, gebruik je jouw persoonlijke rooster. Zorg ervoor dat je jouw voornaam.achternaam@ru.nl e-mailadres correct hebt ingesteld, aangezien dit wordt gebruikt voor officiële communicatie via e-mail.