Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Rota Administrativa: bestuursrechtelijke oefenrechtbank

De Rota Administrativa is een oefenrechtbank waar de beroepsprocedure bij de bestuursrechter centraal staat.

Algemene informatie

 • De Rota Administrativa vindt plaats in het tweede semester van het academisch studiejaar (vanaf 29 januari 2024);
 • De Rota Administrativa is onderdeel van het vak Bestuurs(proces)recht 2 en omvat 1 ECTS;
 • Deelname aan de Rota Administrativa is verplicht voor voltijdse studenten Rechtsgeleerdheid, alsmede voor degenen die de opleiding Recht en Management en de opleiding Recht en Economie volgen. De Rota Administrativa is niet verplicht voor studenten van de verkorte deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid en de pre-master na HBO-Rechten;
 • De studenten Internationaal en Europees recht (ELS) volgen in het tweede bachelorjaar een eigen Rota Internationalis/Europeae; zie nader de studiegids.

Opzet, aanmelding en handleiding

 • De inschrijving voor de Rota Administrativa is in januari 2024. Er zijn 11 Rotakamers. Iedere Rotakamer heeft een maximum aantal deelnemers. Als een Rotakamer vol is, dan blokkeert de aanmelding en moet je uitwijken naar een andere Rotakamer;
 • Let op bij de aanmelding: de Rotakamers 1, 2 en 3 hebben speciale onderwerpen: respectievelijk sociaal recht, belastingrecht en vreemdelingenrecht. Deze kamers zijn voor iedereen toegankelijk, maar het is wel van belang om je van deze bijzondere onderwerpen bewust te zijn. Voorkennis kan prettig zijn;
 • De Rota Administrativa start in de week van 29 januari 2024. In die week krijg je informatie van de docent over de gang van zaken. Ook worden de casus uitgereikt en hoor je welke rol je vervult (eiser, verweerder of rechter). Deze informatie wordt in een introductiebijeenkomst verstrekt;
 • De feitelijke werkzaamheden, zoals het maken van de processtukken en het pleiten, staan gepland vanaf eind januari 2024 tot en met eind april 2024;
 • De zittingen staan gepland in april 2024;
 • Nadere informatie kun je vinden in de Handleiding Rota Administrativa 2023-2024. Deze is t.b.v. de aanmelding in te zien op de facultaire website (onder de kop: onderwijs), tezamen met het zittingenrooster. Op dit rooster kun je zien wanneer (data en tijdstippen) de eventuele introductiezitting en overige zittingen van iedere Rotakamer plaatsvinden.
  Lees de informatie in de studiegids voordat je je aanmeldt!

Course op Brightspace

 • Toegang tot de course: eind januari 2024;
 • Je vindt in deze course onder meer: de Rotahandleiding, het zittingenrooster, het Rotareglement, voorbeeldstukken, kennisclips, relevante literatuur, en specifieke informatie voor de Rotakamer waar je bent ingedeeld.

Vragen?

Bij vragen kun je contact opnemen met de coördinator van de Rota Administrativa: mr. dr. J.A.F. Peters, e-mail: hans.peters2@ru.nl.