Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Specialisatie Juridisch Vertalen Frans-Nederlands

Juridisch vertalen is een vak apart, waarin je niet alleen met de uitdaging van het vertalen van de ene taal naar de andere in aanraking komt, maar ook met het juridisch jargon en een heel specifiek register. De arbeidsmarkt staat op dit moment te springen om juridisch vertalers en daarom is er een specialisatie ontwikkeld die je laat kennismaken met het vertalen van juridische teksten van het Frans naar het Nederlands. Dit is een mooie opstap richting een carrière als vertaler bij bijvoorbeeld de Europese Unie of andere internationale en regionale hoven die het Frans als officiële taal gebruiken, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Internationaal Gerechtshof. Na een eerste baan als vertaler staan ook andere (meer juridische of beleidsmatige) functies binnen de Europese Unie voor je open. Ook in de Nederlandse setting kan je met het Frans in aanraking komen, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf waarvoor je werkt een vestiging heeft in Frankrijk of wanneer je een asielzoeker vertegenwoordigt uit een Franstalig land.

De specialisatie Juridisch Vertalen Frans-Nederlands wordt gegeven door docenten van zowel de Faculteit der Letteren als de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Aan deze specialisatie nemen tweedejaars ELS-studenten en studenten Franse taal en cultuur deel. Als ELS-student ga je eerst aan de slag met een basiscursus schriftelijke taalverwerving Frans, terwijl de Letterenstudenten eerst de cursus Inleiding Europees Recht volgen. In de specialisatie ga je aan de slag met een breed scala aan juridische teksten waarin zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen (denk bijvoorbeeld aan asielvraagstukken, fraudezaken of aan de hoge boetes die aan multinationals worden opgelegd vanwege oneerlijke concurrentie).

Het programma

Het onderwijsprogramma voor de ELS-studenten (10 EC) ziet er als volgt uit:

Semester Cursus Cursuscode Studielast
1 Voorbereidingsmodule Basisvaardigheden Frans voor Juristen LET-RTCMIF614 0
2 (periode 3) Basisvaardigheden Frans voor Juristen LET-RTCMIF613 5
2 (periode 4) Juridisch Vertalen Frans - Nederlands LET-RTCMIF615 5

De in totaal 10 EC van de vertaalspecialisatie worden in het tweede ELS-jaar op de volgende manier vrijgemaakt:

  • Various Concepts in International Law (JUR-2VARICON): studenten volgen het vak niet (5 EC)
  • Straf(proces)recht II (JUR-2STR2SPEC): studenten schrijven geen essay (1 EC)
  • Nederlands en vergelijkend staatsrecht (JUR-2STARELS): studenten hoeven niet alle landen in het blok ‘vergelijkend staatsrecht’ te bestuderen (te weten: de Verenigde Staten) (2 EC)
  • Bestuurs(proces)recht II (JUR-2BES2SPEC): studenten zijn vrijgesteld van de laatste week (EVRM en Unierecht) (2 EC)

De doelgroep

De specialisatie is bedoeld voor tweedejaars ELS-studenten of als je je eerste bachelorjaar (B1) in de Franse taal (Romaanse Talen & Culturen Frans of Communicatie- en Informatiewetenschappen Frans) hebt afgerond.

Daarnaast kunnen derdejaars ELS-studenten en tweede- of derdejaars studenten Rechtsgeleerdheid zich aanmelden voor de specialisatie. Echter, voor hen is er enkel plek wanneer de groep nog niet vol is. Bovendien wordt er voor derdejaars ELS-studenten en tweede of derdejaars studenten Rechtsgeleerdheid geen ruimte vrij gemaakt in hun curriculum waardoor ze de vertaalvakken bovenop hun reguliere curriculum volgen. Ook kan het zo zijn dat het rooster van derdejaars ELS-studenten en tweede of derdejaars studenten Rechtsgeleerdheid niet goed verenigbaar blijkt te zijn met de vakken van de vertaalspecialisatie.

Toelatingseisen

Rechtenstudenten dienen een voldoende score te behalen bij de diagnostische toets van de module “Voorbereidingsmodule Basisvaardigheden Frans voor Juristen” (LET-RTCMIF614) om deel te mogen nemen aan de rest van de specialisatie. Het niveau komt overeen met vwo Frans.

Deze diagnostische module is een verplichte voorbereiding op de cursus Basisvaardigheden Frans voor Juristen (semester 1). Aan de hand van een instaptoets krijg je een indicatie van je huidige taalvaardigheidsniveau (in november). Wanneer dit niveau overeenkomt met het uitstroomniveau vwo, dan heb je direct toegang tot de module Basisvaardigheden Frans voor Juristen in semester 2. Wanneer je taalvaardigheid nog even opgefrist moet worden, werk je in zelfstudie aan je taalvaardigheid. Half januari leg je vervolgens opnieuw de diagnostische toets af. Wanneer je de toets dan niet haalt, kan je niet deelnemen aan de andere twee vakken van de vertaalspecialisatie.

Aanmelden en meer informatie

De aanmelding voor het jaar 2023-2024 is nu gesloten.

Voor overige vragen kun je een e-mail sturen naar juridischvertalen@jur.ru.nl.