Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Bachelorthesis European Law School

Studenten die in of na september 2012 met de rechtenopleiding zijn begonnen, dienen in het derde jaar van de studie een bachelorthesis te schrijven. Onderstaande informatie geldt uitsluitend voor reguliere studenten met de richting European Law School. Deeltijders en studenten die Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht studeren schrijven een op die richting toegesneden bachelorthesis.

Voorkennis

Voor het inschrijven voor de bachelorthesis is vereist dat Foutloos Nederlands, Academische Vaardigheden en alle essays uit het B2-jaar met een voldoende zijn afgerond.

Inschrijving

Studenten kunnen op twee momenten beginnen met het schrijven van hun bachelorthesis (september en februari). Het hele schrijftraject duurt ongeveer 3.5 maanden. De inschrijving van deze rondes wordt geopend in augustus en januari. Inschrijving vindt plaats via Osiris (algemene aanmelding voor de bachelorthesis ELS). Daarna inschrijving via Brightspace voor een bepaald onderwerp voor de bachelorthesis.

Inschrijven betekent meedoen

De begeleiding bij de bachelorthesis bestaat uit twee delen: begeleiding door de docent en begeleiding door en van medestudenten. Beide vormen van begeleiding vinden voornamelijk plaats in twee groepsbesprekingen: een startbijeenkomst en een peer-reviewbijeenkomst. Aanwezigheid bij die besprekingen is daarom essentieel. Het missen van een groepsbijeenkomst en/of het niet inleveren van de benodigde stukken leidt tot uitsluiting van de bachelorthesis voor het hele studiejaar.

De datum voor de indiening van de definitieve versie van de bachelorthesis staat bij opening van de inschrijving vast. Voor de groepsbijeenkomsten geldt verplichte aanwezigheid. De data van de twee verplichte groepsbijeenkomsten zullen aan het begin van het semester worden ingepland in overleg met de studenten.

Onderwerpen

De onderwerpen worden tijdens de inschrijfperiode in Osiris gepubliceerd. Bij het schrijven van de bachelorthesis wordt het onderwerp gegeven, de verdere invulling daarvan staat de student vrij. De thesis wordt in het Engels geschreven, met uitzondering van onderwerpen voor de thesis die aansluiten bij het vak Uitvoering en handhaving van Europees recht. Zowel bij de afbakening als bij het formuleren van het probleem is de auteur vrij. Binnen een groepje kunnen dus heel verschillende scripties over hetzelfde onderwerp worden geschreven.

Begeleiding

Elk onderwerp heeft zijn eigen docent/begeleider, die (3 tot 5) scripties simultaan begeleidt. De opzet is erop gericht dat studenten leren van elkaars fouten, maar in het proces wel door de docent worden bijgestuurd. Goed schrijven vereist dat je naar je eigen tekst kan kijken alsof het de tekst van een ander is. In een goed stuk van een ander zie je namelijk veel eerder wat goed is en wat beter kan. Schrijf- en onderzoeksvaardigheid worden verbeterd door kritisch naar de tekst van anderen te kijken en opgedane inzichten op de eigen tekst toe te passen. Van de studenten wordt in het schrijfproces verwacht dat zij elkaars stuk van commentaar voorzien. De kwaliteit van deze onderling gegeven beoordelingen wordt meegenomen in de het uiteindelijk resultaat.

Overige informatie

Voor overige informatie kunt u terecht op Brightspace (verwijst naar een andere website).