Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Master starten met ingang van het tweede semester

Het is mogelijk om met ingang van het tweede semester met een master aan onze faculteit te starten. Dit kan voor de masters die niet selectief zijn. Dit is dus bijvoorbeeld niet mogelijk voor de duale master Onderneming en Recht of de onderzoeksmasters. Nadat je het bachelordiploma hebt aangevraagd, kun je via Studielink een inschrijfverzoek voor de master indienen.

In verband met de 'harde knip', mogen alleen studenten:

  • met een afgeronde bacheloropleiding,
  • die een geldige masterinschrijving hebben
  • en die hebben voldaan aan de inhoudelijke voorkennisvereisten

deelnemen aan het onderwijs en tentamens in mastervakken. De voorkennisvereisten zijn te vinden in de OER.

Studenten die tijdens de onderwijsinschrijfperiode nog geen afgeronde bachelor of hbo-premaster hebben, maar na de uitslag van de (her)tentamens verwachten hier wel aan te voldoen, kunnen zich bij de studieadviseur melden voor het aanmeldformulier 'verzoek inschrijving mastervakken'. Het betreft hier géén voorkeursaanmelding. Je wordt pas ingeschreven nadat de reguliere masterstudenten zich hebben kunnen aanmelden. Na verwerking van de uitslagen, wordt gecontroleerd of de student de bachelor / pre-master heeft behaald en tevens een geldige masterinschrijving heeft. Indien de bachelor/pre-master niet is behaald, dan wordt de inschrijving geannuleerd en is deelname aan mastervakken niet meer toegestaan.

LET OP: Studenten die in het tweede semester een derde tentamengelegenheid wordt toegekend, kunnen niet in het tweede semester doorstromen naar de master. Zij kunnen pas, gezien de termijn waarin de derde tentamenkansen worden afgenomen, starten met hun master per september.