Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Controle op plagiaat

Werk inleveren dat zonder bronvermelding (grotendeels) van het internet is gehaald of is overgenomen van anderen, is niet mogelijk door het gebruik van het plagiaatdetectieprogramma Urkund.

Het programma controleert werkstukken op plagiaat. Urkund vergelijkt ingeleverde documenten onderling en met bestanden op het internet. In het werkstuk wordt aangetekend welke tekstgedeeltes gekopieerd zijn.

De regels omtrent plagiaat zijn te vinden in de OER. Het volgen van de Leidraad voor juridische auteurs voorkomt plagiaat in grote mate.