Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Instructie aanmelden in Osiris

Advies van de studieadviseur bij het vaststellen van het rooster: “Houd bij het samenstellen van het collegerooster rekening met de verplichte voorkenniseisen en de studielast”.

 • Verplichte voorkennis: heb je bijvoorbeeld het B1-vak Staats- en bestuursrecht niet behaald, dan kun je niet de B2-vakken Staatsrecht en/of Bestuursrecht II volgen. Je kunt ervoor kiezen om in plaats daarvan B3-vakken te volgen. Je moet dan wel zelf opletten dat je onderwijs- en tentamenrooster goed op elkaar is afgestemd! Of een vak voorkennisvereisten heeft vind je in de cursusomschrijving van het vak.
 • Studielast: we raden je aan om per semester gemiddeld 30 EC aan vakken te volgen. Heb je een B1-vak niet behaald, pas dan op dat je niet te veel B2-vakken volgt. Heb je bijvoorbeeld Straf(proces)recht (8 EC) niet behaald, zorg dan dat je dit in het tweede jaar wel haalt. Laat in plaats daarvan bijvoorbeeld het vak Historische ontwikkeling van het Privaatrecht (6 EC) vallen. Houd bij de planning van je studielast ook rekening met de tentamendata, zodat je geen vakken kiest die het tentamen op hetzelfde moment of dicht bij elkaar hebben.

Algemene procedure

 • Ga naar de roostersite: persoonlijkrooster.ru.nl.
 • Klik op ‘Studieprogramma'.
 • Zoek bij het studieprogramma van jouw jaar en opleiding de werkgroepen van je voorkeur en de hoorcolleges van de vakken die je gaat volgen. Noteer de juiste cursuscode(s).
 • Stel je gewenste rooster samen. Zorg ook voor alternatieven, want sommige groepen zijn erg snel vol!
 • Ga in Osiris naar ‘Inschrijven’ en kies voor ‘Cursus’. Vul in het zoekscherm de cursuscode in en klik op de cursus waarvoor je ingeschreven wil worden.
 • Vink de juiste werkvormen aan en klik onderaan op het rode pijltje.
 • Heeft een cursus zowel een hoorcollege als meerdere werkgroepen dan kun je kiezen uit verschillende groepscombinaties. Kies hierbij de groepscombinatie met de werkgroep van jouw voorkeur.
 • De nummers van de werkgroepen komen overeen met de codes van de werkgroepen op het rooster, kijk dus op persoonlijkrooster.ru.nl onder de juiste codes.
 • Klik op ‘bevestig inschrijving’.
 • Als er plaats is in de werkgroep van jouw voorkeur word je hier in geplaatst. Is er geen plek meer in de werkgroep van je voorkeur? Dan krijg je een melding op je scherm dat de werkgroep vol is en inschrijving in die werkgroep niet mogelijk is. Probeer het dan nogmaals voor een werkgroep/groepscombinatie waar wel nog plek is.

Voorinschrijving werkgroepcombinatie

 1. Ga naar Osiris (osiris.ru.nl) en klik op ‘Inschrijven’ en dan op 'cursus'.
 2. Zoek het vak Werkgroepcombinaties B1 tweede semester (JUR-1WGCOM2) en klik op de rode pijl voor het vak. Mocht je de melding krijgen dat de cursus geen onderdeel uitmaakt van je vaste programma, klik dan op doorgaan: ‘Ja’. Je komt dan op het volgende scherm, klik ook hier op doorgaan: ‘Ja’.
 3. Daarna vink je de werkvorm ‘Werkgroepcombinatie’ aan en klik je op 'verder gaan' onderaan het scherm.
 4. Geef hier voorkeuren op, door op je voorkeursgroep te gaan staan en aan te geven of het je 1e, 2e, 3e etc. voorkeur heeft.
 5. Klik op 'bevestig inschrijving' onderaan het scherm.

Je hebt je nu voor ingeschreven voor een werkgroepcombinatie. Na sluiting van de aanmeldperiode vindt er een loting plaats en wordt de definitieve indeling gemaakt. Daarna word je door de studentadministratie voor het onderwijs en de eerste tentamenkansen ingeschreven. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de door jou opgegeven voorkeuren. Als je minder dan het maximum aantal voorkeuren hebt opgegeven, dan is de kans groot dat je niet in een groep van je voorkeur wordt ingedeeld. Geef dus altijd het maximum aantal voorkeursgroepen op!

Kom je er niet uit?

Bekijk dan het uitgebreide instructiedocument. (pdf, 332 kB)